Za pravdu... závěrečná debata, křest publikace a koncert

Pořadatel
Galerie Jaroslava Fragnera

Místo konání
Betlémské náměstí 5a, Staré Město, Praha

Začátek
so 02.11.2019 18:00

Odkaz
https://www.facebook ...
Přednášky

Praha

Staré MěstoVložil
Tisková zpráva
Vstup zdarma

Václav Bělohradský
Blanka Mouralová
Miroslav Petříček
Petr Pithart
Jan Sokol
Miroslav Šik

moderuje Jakub Železný
+ koncert J.H.Krchovský & Krch-off band

PhDr. Jakub Železný
Televizní moderátor, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde také přednáší. Od začátku roku 1993 téměř 20 let působil v Českém rozhlase. V roce 1999 se poprvé objevil na obrazovce České televize, od roku 2002 působí ve zpravodajství ČT, kde v současné době moderuje Události a Události, komentáře. V minulosti také externě spolupracoval s firmami, které dodávaly pořady komerčním televizním stanicím.

Prof. PhDr. Václav Bělohradský
Filozof, sociolog a publicista. Vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1970 emigroval do Itálie, kde působil na Filozofickém institutu v Janově jako pedagog a později také jako profesor sociologie, spolupracoval s českými exilovými nakladatelstvími a českým disentem. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na Univerzitě v Terstu a působil také jako hostující profesor na Fakultě sociálních věd na UK.

Mgr. Blanka Mouralová
Politoložka, absolvovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie, vědecké a výzkumné pobyty na University of California, Berkeley, USA, ve Vídni nebo stipendijní pobyt v Londýně – stipendium Sasakawa Young Leaders. Byla zaměstnána v Českých centrech, byla ředitelkou Českého centra v Berlíně. Pobývala v SRN v rámci stipendijního programu Nadace Roberta Bosche pro mladé vedoucí pracovníky ze zemí střední a východní Evropy, byla odbornou asistentkou senátora Daniela Kroupy. Vyučovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, je bývalou členkou redakce časopisu Parlamentní zpravodaj. Řídila vědeckou a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum. V současnosti vede Odbor výzkumu a vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Prof. Miroslav Petříček, Dr.
Filozof, publicista, překladatel, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77. Přispíval do samizdatových periodik a v 70. letech navštěvoval bytové semináře Jana Patočky, později v roce 1990 mu bylo toto studium uznáno na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval v Archivu Jana Patočky AV ČR, za přípravu samizdatových spisů Jana Patočky získal Výroční cenu Akademie věd. Specializuje se na francouzskou filozofii a vztahy mezi filozofií a uměním. V současnosti působí jako profesor na FF UK a FAMU.

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Právník, publicista, politik. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, člen Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, bývalý člen KSČ, bývalý předseda české vlády v rámci federace, bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Byl jedním ze signatářů Charty 77, prosazoval se v oblasti samizdatové literatury. Angažoval se v Občanském fóru, v roce 1991 při rozpadu OF se stal spoluzakladatelem a místopředsedou Občanského hnutí, které po prohraných volbách 1992 opustil, stejně jako na přechodnou dobu politiku. Od roku 1990 působí jako docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

prof. PhDr., Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Filozof, překladatel, publicista, politik, vysokoškolský pedagog, jeden z prvních signatářů Charty 77. Vyučil se zlatníkem, později pracoval jako programátor, v 90. letech byl aktivním politikem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, od roku 1992 přednáší filozofii a antropologii na Karlově Univerzitě, kde se rovněž habilitoval a roku 2000 byl jmenován profesorem. Je držitelem nejvyššího francouzského státního vyznamenání Řád čestné legie, který je udělován za vojenský, vědecký, kulturní nebo společenský přínos Francii.

prof. Miroslav Šik, dr. h. c.
Švýcarský architekt českého původu, publicista, vysokoškolský pedagog, jeden z nejrespektovanějších architektů mezinárodní architektonické scény. Studoval na ETH Curych, v 80. letech zformuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, jež vychází z lokálního kontextu v souladu se svým okolím z běžných materiálů a snaží se propojit staré s novým. Vyučoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, v roce 2000 byl jmenován profesorem na ETH Curych, kde dodnes působí jako profesor.

J.H.Krchovský & Krch-off band
Hudební uskupení, které je soustředěno kolem básníka J. H. Krchovského. Společně zhudebňují nejen jeho „starší“ dekadentní básně, ale i ty současné.
Členové: J. H. Krchovský – kytara, zpěv, texty; Tomáš Schilla – violoncello; Tomáš Skřivánek – baskytara; Vojtěch Šeliga – klávesové nástroje; Tomáš Robek – bicí
0 komentářů
přidat komentář

Související články