Za pravdu... Ákos Moravánszky

Materiálové strategie v současné architektuře

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
30.09.2019 15:00
Přednášky

Praha

Dejvice

“Materiálová pravdivost” versus “Princip oblékání”.
Materiálové strategie v současné architektuře.
Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.

Nejnovější bádání v oblasti dějin a teorie architektury se začíná zaměřovat na specifickou roli a význam materiálů oproti důrazu na formu nebo ideu.Tento výzkum rezonuje s díly architektů, jejichž stavby pracují spíše s materiálem než s konceptem. Přednáška znovu přezkoumá teorii Gottfrieda Sempera z devatenáctého století o materiálové proměně (Stoffwechsel) a jeho teorii odívání a v kontrastu k nim se bude zabývat často používaným pojmem “materiálové pravdivosti”, aby tak přispěla k diskuzi o materiálových strategiích v současné architektuře.

Prof. Ákos Moravánszky (ETH Zürich)
Maďarský architekt, historik architektury, profesor teorie architektury na ETH v Curychu. Absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zajímá se o historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti. Mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Maďarské unie architektů „Magyar Épitömüvészet“, vědeckým pracovníkem na Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově, hostujícím profesorem na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts). Publikoval ve švýcarském architektonickém časopisu Werk, Bauen + Wohnen a působí v redakční radě časopisu tec21.
0 komentářů
přidat komentář

Související články