Za pravdu... třetí moderovaná debata

Pravda v umění

Zdroj
GJF Praha
Vložil
Tisková zpráva
17.09.2019 08:05
Přednášky

Praha

Staré Město

Třetí moderované debaty s podtitulem Pravda v umění se zúčastní Milena Bartlová, Stanislav Kolíbal, David Kořínek a Terezie Nekvindová. Diskuzi povede Václav Janoščík a vstup je zdarma.

Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D.
Teoretik umění, kurátor, filozof, absolvent Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získal na UMPRUM v oboru kurátorství a teorie intermedií a designu. V současnosti studuje další doktorský program – historické vědy; metodologický seminář Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je člen rady Festivalu Fotograf, člen art board J&T, člen kurátorského kolektivu, T.I.N.A. Prize a člen editorské rady, AIP Scholaris (ISSN 1805-613X). Získal ocenění Global leader award; Goldman Sachs 2006. Jako odborný asistent katedry fotografie vyučuje na Filmové a televizní fakultě AMU a na katedře teorie a dějin umění AVU, externě pak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Organizoval řadu konferencí a výstav.

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Česká historička a publicistka. Vystudovala dějiny a teorii umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracovala jako kurátorka ve Sbírce starého umění Národní Galerie v Praze, v rámci své pedagogické kariéry vyučovala na řadě českých vysokých škol. Specializuje se na umění a kulturu středověku a metodologii uměni. V současnosti přednáší a zároveň vede katedru dějin a teorie umění na UMPRUM v Praze.

Stanislav Kolíbal
Výtvarník, sochař, konceptuální umělec, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého konceptuálního umění a zahraniční moderny. Vystudoval grafický design na VŠUP a scénografii na AMU v Praze. Počátkem 60. Let se ve své tvorbě věnoval převážně figuře, v pozdějších letech se přenesl do polohy abstraktní geometrie, minimalismu a kompozice se zásadním tématem, které prochází celým jeho dílem, myšlenkou lability a vratkosti odpovídající i labilitě lidské existence. Vystavoval na mnoha mezinárodních výstavách a v letošním roce reprezentuje svou retrospektivní výstavou Bývalé, nejisté, tušené Českou republiku na 58. Ročníku Mezinárodního bienále výtvarného umění v Benátkách.

doc. Mgr. David Kořínek
Dramaturg, scenárista, režisér, mediální umělec, člen umělecké skupiny Rafani, absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru filmová věda. Působil jako externí redaktor titulů Rovnost, Brněnský večerník, MF Dnes, Lidové noviny, Vokno, Biograph, Živel, Internet. Od roku 1994 pracuje pro Českou televizi, nejdříve jako dramaturg a scenárista, nyní jako režisér. Realizoval reportáže pro televizní magazíny Kabinet múz, Ztracená tvář měst, Kulturní magazín, Za dveřmi je A. G., Cesty, Kulturní týdeník, Souvislosti, Extrém, Pomeranč, Artmix. V roce 2000 spoluorganizoval v rámci Havlova Fora 2000 teleprezenční diskuzi o sociálních tématech, politice a filozofii. Je také členem volného sdružení E-area, které se věnuje uměleckým projektům a architektuře v oblasti nových médií. V současnosti vede ateliér supermédií na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

PhDr. Terezie Nekvindová, Ph. D.
Historička a teoretička umění, absolvovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získala doktorát. Působí na vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze, zabývá se zejména českým uměním po roce 1945, výtvarným uměním a architekturou a uměním českého videoartu. Přednáší na AVU v Praze a externě na Katedře dějin umění na FF UP v Olomouci. Jako (spolu)editorka připravila řadu publikací, např. publikace Dům umění České Budějovice 2013–1998, České umění 1980–2010 nebo publikaci o manželech Ševčíkových. Autorsky se podílela na publikacích Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu, Budování státu: Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu nebo Sial. Přispěla také k uspořádání mnoha výstav týkajících se oblasti českého umění druhé poloviny 20. století. K jejímu specifickému okruhu zájmu patří restaurování současného umění.
0 komentářů
přidat komentář

Související články