Zkušenosti architekta získané přímo na stavbě, empatie ke klientovi a nezaměnitelná idea domu jsou podmínkou pro autentický příběh architektury, který vytváří přidanou hodnotu pro investory a jejich nemovitosti a odlišuje tak běžnou výstavbu od té jedinečné.

Profesní biografie

Od 2017 dálkové postgraduální studium na FA ČVUT na téma SOUČASNÉ ÚSPORNÉ INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ V ČECHÁCH
Od 2010 jednatel společnosti MOJE GUSTO, s.r.o. která zajišťuje právní subjektivitu architektonického atelieru KLANC
od 2003 založení ATELIERU KLANC
2002–2003 spoluvlastník arch. ateliéru ARCHITEKTURA, s.r.o.
spolu s Davidem Krausem
2001 diplomová práce na Fakultě architektury ČVUT u prof. Jana Bočana
1998–2001 člen Akademického senátu ČVUT
1998–2001 člen Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT
1997–2001 náčelník Spolku posluchačů architektury

 

Realizace a projekty