Bouda – dům služeb Dobřichovice

Bouda – dům služeb Dobřichovice
TDI a organizace stavby:Tomáš Klanc
Adresa: Pražská ulice, Dobřichovice, Česká republika
Realizace:2005
Užitná plocha:210 m2
Zastavěná plocha:110 m2
Náklady:8 000 000 CZK


Stavební záměr
Pod korunami stromů na rohu Dobřichovického parku na křižovatce cest na Karlštejn a do Karlíka stojí Bouda. Je to dům služeb, který k sobě láká život z celého okolí. V přízemí Boudy je obchodní pasáž, kde je stále otevřeno, koupíte si tam, na co si vzpomenete. V Boudě voní čerstvé pečivo, je tam co pít i číst. V Boudě si dáte dobrou kávu, vyberete peníze z bankomatu. V prvním patře Boudy je restaurace s posezením a italskou kuchyní. Bouda má i čerpací stanici pohonných hmot a LPG. V Boudě potkáte známé, u Boudy si dáte schůzku, zde se dozvíte, co je v obci nového. Bouda vás vždy překvapí, Bouda je naše máma a má ji u nás každý rád.

Konstrukční a stavební řešení
Výstavba Boudy probíhala cca půl roku na přelomu roku 2004 a 2005 za pomoci místních dodavatelů a řemeslníků s využitím jednoduchých a logických stavebních postupů pod vedením architekta a koordinátora stavby v jedné osobě. Tímto způsobem se podařilo díky osobnímu nasazení všech zúčastněných a kreativnímu přístupu investora udržet náklady ve snesitelné výši. Dům je přitom vybavený v té době nejlepší dostupnou technologií a materiálovým vybavením.

Bouda je založená na místě původního dřevěného kiosky „plynboudy“ na betonových pasech a ŽB základové desce. V průběhu výkopových prací jsme narazili na prvorepublikové základy kina a na stejně tak dlouho nevyváženou jímku, kterou jsme samozřejmě nejdříve vyvezli a následně zasypali. Obvodové cihlové keramické zdivo tl. 450 mm tvoří směrem do parku dvoupatrovou statickou a tepelně akumulační vnější skořápka objektu. Do té je z uliční strany jakoby vestavěná trámová tesařsky řešená uliční fasáda skládající se ze čtveřice nosných sloupů do Y, které svým sochařským pojetím tvoří nezaměnitelnou tvář Boudy a pomáhají zavětrovat jinak subtilní konstrukci domu. Středem těchto sloupů jsou v úrovni stropu vytažené dřevěné konzoly navazující na průvlaky stropní konstrukce, které jsou připravené pro umístění reklamy nebo zastřešení chodníčku. Dřevěná vestavba uliční fasády tvoří v přízemí nosnou konstrukci obchodní pasáže, která je po celou dobu provozu Boudy neomezeně přístupná. Zastřešený a otevřený prostor pasáže má na jedné straně regály a prodejní pulty obchodu a na druhé straně trojici prosklených posuvných výloh, které propojují pasáž s chodníkem a zpevněnými plochami areálu. V patře, kde se výrazně uplatňují v dřevěné konstrukci zdvojené sloupy do V, je celostěnové uliční prosklení restaurace, které je v menším provedení zopakované i na druhé straně restaurace směrem do parku. Parkové okno vtahuje do interiéru restaurace stíny a věčný pohyb větví a listí v korunách stromů. Střecha objektu je řešená jako pultová s dynamicky zvednutým nosem štítu na čelní – uliční fasádě, který vytváří místo pro umístění reklamy. Obklad štítu je z odřezků dřev použitých na konstrukci domu. Strop nad přízemím měl být původně také dřevěný, nakonec byl ale kvůli lepší únosnosti realizovaný jako plechovo betonový s tím, že nosné ocelové prvky stropu logicky navazují na dřevěnou vestavbu fasády a krovu do zděné obvodové skořápky. Vlnitý plech včetně ocelových prvků stropu zůstal do interiéru přiznaný. Rozvody elektřiny a tepla v sálavých stropních panelech jsou záměrně ponechány viditelné a vždy snadno přístupné v případě dalších úprav. Zdrojem tepla v celém objektu je plynový kotel se zásobníkem na TUV doplněný solárními panely na střeše. Prostory restaurace jsou vybavené VZT v kuchyni a klimatizací v odbytové části.

Zastřešení výdejních stojanů pohonných hmot je oproti zažitým zvyklostem řešeno ze dřeva za pomoci ocelovým lanem předpjatých dřevěných trámů s rozponem 10 metrů, které jsou vsazené s dilatací a možností pnutí v ocelové příhradovině vzniklé nastavením dvojice ocelových U profilů. Dochází tak k výrazně vyšší prostorové tuhosti jinak subtilní ocelovo dřevěné konstrukce. Střechou prorůstá strom, který je zalévaný dešťovou vodou svedenou ze zastřešení.

V okolí objektu byly provedeny odborné zahradní a sadové úpravy. Objekt Boudy včetně venkovní paluby na sezení, ochranné kamenné zdi, žulové dlážděné plochy chodníku kolem domu a mlatových parkových chodníčků je součástí celkového zahradního řešení Dobřichovického parku.

Více staveb od KLANC ARCHITEKTI