O atelieru
Jako koncepční architekt si zakládám na tom, aby navržené stavby měly příběh a byly na daném místě správně. Dávám si záležet na perfektním dispozičním řešení a vhodném rozmístění zařizovacích před- mětů. Snažím se, aby estetika a účelnost šly ruku v ruce, ať už se jedná o rodinný dům či administrativní budovu.

Realizace a projekty