Radovan Vacík se po Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích rozhodl pro fakultu architektury ČVUT v Praze. Tu absolvoval v letech 2004–2010 včetně ročního studia na FAUP v Portugalsku. Následně se stal spoluzakladatelem ateliéru MANUA, kde působil pět let. Po ukončení činnosti ateliéru se osamostatnil. V jeho portfoliu najdete realizace rodinných domů, ale i bytové domy a administrativní budovy. Jako oponent zůstává v kontaktu s mladou generací architektù na FA ČVUT a ARCHIPu.

Realizace a projekty