Plzeňský kraj chce pomoci 5 mil. Kč na dovybavení Semlerovy rezidence

Vložil
ČTK
16.03.2022 22:00
Plzeň

Adolf Loos

Plzeň – Plzeňský kraj chce pomoci 5 miliony korun na dovybavení plzeňské rezidence na- vržené architektem Adolfem Loosem. Objekt s historickým interiérem bytu Semlerových, který byl šest let rekonstruován za 102 mili- onů Kč, se má otevřít veřejnosti v červnu. Prohlídková trasa bude součástí souboru interiérů Adolf Loos Plzeň. Vedení kraje vnímá potřebnost dokončit tento krajský projekt, který se jistě stane vítaným turistickým cílem, řekl ČTK náměstek hejtmana pro ekonomiku Roman Zarzycký.


Rezidence byla dokončena na konci minulého roku. Dosud šlo na stavební práce, restaurování, architektonickou studii a projekt 102 milionů korun. Kraj se na stavebních pracích podílel 72 miliony korun a evropský program IROP 30 miliony korun.

K tomu, aby mohla být rezidence otevřena pro návštěvníky naplno, chybí podle ředitele Západočeské galerie v Plzni (ZČG) Romana Musila poslední krok. "Rádi bychom prostory informačního centra, v nichž budou i edukační programy, dovybavili potřebným zařízením, stejně tak i kavárnu pro návštěvníky," řekl. Požádal kraj, aby uvolnil ještě 5,5 milionu korun.

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Nemá klasická podlaží, jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Podle Musila představuje určité završení činnosti Adolfa Loose (žil v letech 1870 až 1933) v Plzni. Jeho tvorba s městem souvisela už od doby před rokem 1910 a znovu tam působil po roce 1927.

Plzeňský kraj získal objekt Semlerovy rezidence v roce 2012 a předal jej do správy ZČG. Rekonstrukce měla několik fází. Po prvních dvou v letech 2013 až 2015 a provizorním částečném zpřístupnění (2015 až 2018) přišla v letech 2019 až 2021 na řadu rozhodující etapa. Stavebně se opravil téměř celý objekt, byla zrestaurována většina dochovaného vybavení bytu a obnoveno mnoho detailů, které se v originále nezachovaly. Restaurátoři například opravili podlahu obytné haly, kuchyň a přípravnu či dětské pokoje. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, kde musel restaurátor kompletně rozebrat narušené mahagonové obklady, zrestaurovat a srovnat deformované desky a osadit je zpět.

V druhém křídle bytového domu je nové infocentrum, badatelské centrum pro výzkum architektury Plzeňského kraje, prostor pro vzdělávací a kulturní programy a depozitář, v němž bude uložena sbírka architektury ZČG.
0 komentářů
přidat komentář

Související články