ACO - první hygienické odvodnění pro potravinářský průmysl

Vložil
Tisková zpráva
01.04.2014 08:40
ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Řízení nákladů hraje dnes klíčovou roli v každém oboru podnikání. Potřebujeme aby každá investice byla 100% funkční, maximálně efektivní a její životnost byla co nejdelší. Obzvlášť v potravinářských provozech se vyplatí investovat do těch nejlepších výrobků a technologií, které zaručují dlouhodobou funkčnost a zamezí tak případným opravám a s nimi souvisejícími odstávkami výroby.

Při plánování nové výroby nebo inovaci stávající, je tedy dobré myslet také na správné odvodnění celého provozu, které by mělo být již součástí projektu. Správné plánování a instalace odvodnění tak v budoucnosti zabrání nákladným opravám a zároveň minimalizuje hygienická rizika a s nimi spojenou i případnou ztrátu dobrého jména. 

ACO nabízí moderní a efektivní odvodňovací systémy, které jsou navrženy tak, aby jejich údržba bylo co nejsnadnější a nedocházelo tak k navyšování nákladů na čištění a údržbu.Doporučení pro správný design odvodnění potravinářských provozů:
Tato doporučení vycházejí ze standardů určených  pro styk potravin s  okolními plochami - EN 1672 , EN ISO 14159 a hygienických zásad doporučených EHEDG asociací:
•    Kulaté vnitřní rohy
•    Zabránění kontaktu kov na kov, tzv. „přeplátování“ plechů
•    Zcela vypustitelná konstrukce odvodňovacích prvků s hladkými povrchy
•    Bezpečné spojení s okolní podlahou
•    Robustní a odolné materiály pro každodenní manipulaci
•    Vyjímatelné vnitřní části pro snadný přístup a efektivní čištění
•    Profesionální návody na údržbu


Kulaté vnitřní rohy žlabů ACO

Litý nerezový rošt ACO se zaoblenými hranami

Zdraví a bezpečnost
Minimalizace rizika zranění na pracovišti má značný význam pro jakýkoliv výrobní provoz.
V potravinářských provozech jsou potenciální rizika spojena s přítomností tekutin a případných tuků na podlaze, čímž hrozí riziko uklouznutí. Je tedy nezbytné, aby tyto provozy měly funkční odvodňovací systémy, které toto riziko značně zmenšují.
Odvodňovací systémy ACO jsou speciálně navrženy tak, aby co nejrychleji odvedly veškeré nahromaděné tekutiny.
Ve vysoce rizikových oblastech, které vyžadují velkou spotřebu vody, včetně přípravných stanic a zpracovatelských sektorů, ACO doporučuje pro větší bezpečnost ještě použití protiskluzových roštů.
Pro vyšší komfort čištění a bezpečnou manipulaci bez možných poranění nemají rošty ACO žádné ostré hrany.

Doporučené postupy čištění pak odrážejí dlouholeté zkušenosti získané v praxi ve spolupráci s odborníky na sanitaci v potravinářském průmyslu.
Odvodňovací systémy ACO jsou nasazovány do provozů, které jsou plně v souladu s HAACP, evropským hygienickým inženýrstvím a Design Group ( EHEDG ), EN1253, a EN1433.

Společnost ACO si uvědomuje, jak zásadní roli hraje odvodnění v nárocích na hygienu a jak důležité jsou všechny výše zmiňované skutečnosti. Proto přichází na trh s řadou odvodňovacích prvků, které jsou navrženy plně v souladu s hygienickým designem a splňují požadavky EN 1672 a  EN ISO 14159 pro styk potravin s povrchy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články