ACO Stormbrixx - novinka na poli retence a vsakování I.

Vložil
Pavlína Drbálková
10.09.2012 07:45
Stále extrémnější povětrnostní situace vyžadují komplexnější způsoby odvodňování.
Společnost ACO vyvíjí systémová řešení, která působí oběma směry: chrání lidi před vodou – a naopak. Každý výrobek ACO tak zajišťuje v rámci celého systémového řetězce cestu vody s cílem jejího dalšího smysluplného ekologického a ekonomického zpracování.
ACO Stormbrixx zapadá do systémového řetěce, kde je řešena každá kapka od jejího dopadu přes její zpracování až po její zpětné vypuštění.
Systémový řetězec ACO.


Podpora vytváření podzemních vod pomocí systému ACO Stormbrixx
Retenční a vsakovací systém ACO Stormbrixx podporuje přirozený koloběh vody tak, že na nepropustných plochách zadržuje předtím nashromážděnou dešťovou vodu a kontrolovaně ji odvádí. Při použití jako vsak pak odvádí dešťovou vodu postupně do půdy. Tím podporuje vytváření podzemní vody a pomáhá odlehčovat kanalizaci.
Systém ACO Stormbrixx podporuje tvorbu podzemních vod.

Dalším aspektem je decentralizovaná protipovodňová ochrana, která je podporována dočasným zachycením a kontrolovaným odváděním dešťové vody. Odpadají zároveň poplatky za odvod dešťových vod, které se ze zákona vybírají téměř ve všech regionech, protože dešťová voda díky systému ACO Stormbrixx zůstává na pozemku.

ACO Stormbrixx je modulový systém, který se na jedné straně používá jako vsakovací systém a na druhé straně jej lze použít i jako retenční nádrž. Základ systému tvoří jednotlivé prvky velikosti 1200 x 600 x 342 mm, které se pomocí inteligentního "click" systému pokládají ve svazcích, čímž se vytváří strukturální pevnost celého systému.

Konfigurace systému ACO Stormbrixx
Základní prvky tvoří osm sloupků, z nichž jsou čtyři vybaveny čepy a čtyři drážkami. Skládání probíhá jednoduše nacvaknutím jednotlivých dílů. Na vnější hraně systému se nasadí boční stěny  a v horní vrstvě vyplní kryty otvory sloupků. Tak vznikne vzájemně propojený ucelený systém.


Po sestavení základních prvků jsou nosné sloupky systému uloženy přesně nad sebou, takže zátěž je odváděna rovnoměrně seshora dolů. Nosnost jednotlivých sloupků základních prvků pak umožňuje extrémní zatížení systému dle SLW 60 (až do 100 kN/m2). Instalace jednotlivých dílů ve svazcích je tak jednou z podstatných charakteristik a výhod výrobku ACO Stormbrixx, jelikož umožňuje stabilní sestavení celého objektu bez použití spojek v rámci jedné vrstvy.
Stabilita a pevnost konstrukce díky položení ve svazcích.

Kontrola a údržba
Další výhodou  je neomezená kontrola a údržba celého systému, které je dosaženo díky jeho otevřenosti a dostupnosti.
Pohyb kamery mezi jednotlivými sloupky.

Logistika
Díky stohovatelnosti základních prvků snižuje ACO Stormbrixx ve srovnání běžnými systémy náklady na dopravu, a tím i spotřebu CO2. Potřeba místa ve skladu i na staveništi se tím také sníží o více než polovinu. V dalším článku si představíme využití ACO Stormbrixx jako retenčního a vsakovacího systému a v obrazové galerii si budete moci prohlédnout fotografie z reálné pokládky.
Optimální logistika a jednoduchá manipulace.
0 komentářů
přidat komentář

Související články