ACO Stavební prvky spol. s r.o.

ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Pávov 141, 586 01 Jihlava
+420 567 121 711
+420 567 121 729
aco@aco.cz

Hlavní obrázek
"Komplexní řešení hospodaření s povrchovými vodami"


Společnost ACO Stavební prvky spol. s r.o. nabízí komplexní řešení v oblasti hospodaření s povrchovými vodami. Systémový řetěz propojuje jednotlivé oblasti odvodnění, počínaje sběrem vody, jejím čištěním, zadržením a následným odvodem.

Srážkové vody jsou z povrchu odváděny co nejrychleji a co nejefektivněji pomocí odvodňovacího systému, který zajistí ochranu, bezpečnost a pohodlí osob, budov a dopravních cest. ACO nabízí ucelenou řadu odvodňovacích žlabů, navržených v závislosti na specifických požadavcích konkrétního projektu.V oblastech s potencionálním rizikem úniku ropy nebo částic těžkých kovů obsažených v povrchových vodách je zároveň nezbytné tyto vody čistit. Jedná se převážně o povrchové vody z parkovišť, čerpacích stanic, myček nebo jiných dopravních ploch. Součástí systémového řešení je proto i čištění odpadních vod a společnost ACO nabízí řadu odlučovačů tuků a těžkých kovů z betonu, plastu nebo oceli.  
V souladu s prognózami silných a častějších dešťových srážek bude v budoucnu stále aktuálnější riziko záplav.  Současné kanalizační systémy jsou schopny se vyrovnat pouze s průměrnými srážkami.  Během velkých průtrží se tak může kanalizace velmi rychle zahltit a způsobit škody na ulicích i budovách.
Vsakovací a retenční systémy ACO zajišťují, že objemy vody zůstanou v drenážním systému, kde mohou být náležitě kontrolovány. Tato část hospodaření s povrchovými vodami zlepšuje ochranu a bezpečnost v extrémních situacích a zároveň umožňuje opakované využití vodních zdrojů.

Collect: shromažďovat, pojmout a zachycovat Clean: předčistit, čistit a upravovat Hold: podržet a zadržovat Release: čerpání, odvod a opětovné využití


Technická podpora pro projektanty a architekty:
Peter Majtán (pmajtan@aco.cz)
Pavel Edr pedr@aco.cz (region Čechy)

0 komentářů
přidat komentář