Sportovní areál Blanice ve Vodňanech - 1.místo

Zdroj
Ivan Boroš / edit!
Vložil
Tisková zpráva
07.05.2013 12:45
Město Vodňany v posledních několika letech vyvíjí sympatické aktivity v oblasti architektury, veřejného prostoru a krajiny. V rámci svého strategického plánu rozvoje kromě jiného vypsalo několik architektonických soutěží (obnova areálu rybníku Škorna, rekonstrukce KD...). Ve Vodňanech se také pořádala architektonická dílna re:Vodňany 2010. Zatím posledním střípkem do mozaiky bylo vyhlášení architektonické soutěže na řešení úprav Sportovního areálu Blanice se záměrem rekonstrukce a rozšíření stávajícího víceúčelového objektu restaurace, šaten a ubytovny. Součástí návrhu mělo být také řešení širších vztahů a dalších ploch areálu. Ateliér Edit! se soutěže zúčastnil s cílem vyhrát a povedlo se!

1. Popis zvoleného urbanistického řešení, obsahující návrh pojetí celého areálu a jeho vazeb na okolí
Cílem urbanistického řešení je vytvořit jasně a přehledně navržený moderní víceúčelový areál, umožňující intuitivní pohyb a užívání všemi návštěvníky. Řešené území na rozhraní města a krajiny je stavebními a krajinářskými zásahy jasně definováno. Všechny aktivity jsou umístěny dle ideální severojižní orientace sportovišť a návrh tuto stávající strukturu respektuje a vhodně doplňuje. Navržené aktivity (např. dětské hřiště, skatepark, hřiště na petanque, outdoor fitness, koše na basketball jsou soustředěny v severovýchodní části areálu, prostor severně od příjezdové cesty zůstává volný pro příležitostné akce.
Návrh zachovává stávající hlavní vstup do areálu z ulice Staromostecká. Hned při vjezdu je umístěno parkoviště pro návštěvníky, příjezdová cesta pak pokračuje přímo ke zpevněné ploše a terase na jižní straně stavby, z níž se vstupuje do restaurace.

2. Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení objektu „budova“
Zásadním limitem architektonického řešení úprav objektu je definovaný rozpočet na rekonstrukci. Hlavním záměrem architektonického návrhu je najít řešení, které i v rámci omezených nákladů dokáže objektu dodat novou tvář a současný výraz.

3. Popis provozně dispozičního řešení a řešení materiálového a konstrukčního s důrazem na opatření snižující energetickou a provozní náročnost objektu – bude uveden odhad tepelných ztrát

Provozně dispoziční řešení:

Návržená dispozice respektuje podmínky zadavatele a vytváří tři samostatné provozní celky, které mohou být v případě potřeby propojeny. Přístupová cesta navádí návštěvníky přímo k terase, odkud vede hlavní vstup do restaurace umístěné v nové přístavbě. Vstup do ubytovací části zůstává na východní fasádě, hned proti němu je navržena recepce (sloužící zároveň jako kancelář správce), odkud se po schodišti pokračuje do dalších prostor. Sportovní klub má vlastní vstup na severní fasádě, vedle něj zůstávají i toalety pro diváky či návštěvníky přilehlých aktivit. S ohledem na omezený rozpočet návrh neuvažuje zřízení výtahu pro bezbariérový přístup do ubytovací části. 

Materiálové a konstrukční řešení: 

Nosná konstrukce v stávajícím objektu bude zachována. Případné otvory v nosných zdech budou vyztuženy pomocí ocelových I profilů. Přístavba tvoří jednoduchou obdélníkovou hmotu s nosnými obvodovými stěnami ztuženými věncem, přecházejícím do železobetonové stropní desky. Přístavba bude založena na železobetonové základové pasy.   
Z finančních důvodů není možné řešit samostatně zateplování fasád a jejich dodatečné obkládaní. neboť to vytváří vícenáklady. Návrh proto zatepluje objekt fasádními deskami Heratekta C2 031 v tloušťce 100 mm, které dále nepotřebují být a nebudou povrchově upraveny. Rastr desek a jejich povrchová struktura vytváří vizuálně atraktivní celek. Kvůli zvýraznění horizontál jednotlivých podlaží je objekt v úrovní stropní a střešní desky obložen zateplovacím systémem z minerální vaty a omítnut.

Odhad tepelných ztrát:

Objekt bude kompletně zateplen a dojde k výměně všech okenních otvorů. Tím dojde k významnému snížení tepelných ztrát objektu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články