Revitalizace Gahurova prospektu – výsledky soutěže

Předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13.07.2011 00:10
Jednokolová veřejná anonymní projektová architektonická soutěž
Vyhlašovatel: Statutární město Zlín
Předmětem soutěže byl návrh revitalizace severní - spodní části Gahurova prospektu – předprostoru Kulturního a univerzitního centra (dále KUC) ve Zlíně. Revitalizace předprostoru KUC je důležitá pro naplnění strategie Integrovaného plánu rozvoje města, v rámci kterého čerpá statutární město Zlín dotace z Rozvojového operačního programu (dále ROP) pro Střední Moravu – aktivita Přístupové cesty.
Termín konání soutěže: 16. 3. – 16. 5. 2011
Porota: Alena Šrámková, Emil Přikryl, Roman Brychta, Antonín Novák, Miroslav Adámek, Pavel Jungmann, Dagmar Nová; náhradníci: Jakub Kynčl, Juraj Sonlajtner, Eva Štauderová, Bedřich Landsfeld, Václav Krátký
Ceny a odměny celkem: 360 tis. Kč
Počet odevzdaných návrhů: 23

Ceny a odměny:

1. cena - 120 000,- Kč

autor: 
Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka

spolupráce: Ing. arch. Martin Velecký
hodnocení poroty: Respektuje původní koncepci Gahurova prospektu a s náležitou pokorou řeší nutné pěší propojení v příčných směrech. Geometrie tras působí nepřesvědčivě v návaznosti na okolní strukturu. Zvlnění travnaté plochy v kombinaci s moderně ztvárněným sezením působí atraktivně. Je nutné zvážit podélné spády pěších tras a rovněž jejich příčný profil. Doporučujeme věnovat velkou pozornost zpracování umělého osvětlení.

2. cena nebyla udělena – cena 100 000,- Kč byla odsouhlasena porotou pro použití pro odměny3. cena - 80 000,- Kč

autor: Ing. arch. Karel Blank, Ing. arch. Marek Blank
hodnocení poroty: Odvozuje svoje urbanistické řešení z historické podoby Gahurova prospektu jeho plynulým prodloužením v řešeném území, včetně návrhu pokračující linie stromořadí. Řešení je jasné a přehledné, zhodnocuje linárnost, monumentalitu Gahurova prospektu bez přidání jakýchkoliv rušících elementů. Porota shledala jako nepatřičné umístění uměleckého díla coby mementa v místě historické stopy pomníku K. Gottwalda. Budoucí nová výsadba by velmi citlivě měla pracovat s výškovou hladinou stromů a tedy i sortimentem, je diskutabilní, jestli konečná výška 15m, jak je ve zprávě uváděna, není s ohledem na okolní zástavbu, především bývalých internátů, příliš dominantní. Předložené řešení je podmíněno vykácením stávající zeleně na celém Gahurově prospektu a tedy i novou výsadbou.

Pro odměny bylo stejnoměrně rozděleno 160 000,- Kč bez rozlišení pořadí

odměna
autor: Ing. arch. Jan Horký, MgA. Pavla Kačírková , Ing. arch. Jan Chlápek

spolupráce: Ing. arch. Milan Chlápek

hodnocení poroty: Elegantním způsobem propojuje nám. Práce s Gahurovým prospektem a novostavbou Kulturního a univerzitního centra, a to formou prefabrikovaných „levitujících“ chodníků ve volných travnatých plochách, které se uplatňují i vizuálně v nočním provozu. Osazení tras citlivě podtrhuje konfiguraci terénu Gahurova prospektu. Problematické se mohou jevit poměrně rozměrné světelné prvky z cortenového plechu, i přesto, že logicky doplňují řešený prostor. Návrh se dobře zabývá zklidněním dopravy ve frekventovaném území. Celkově je návrh na vysoké estetické úrovni včetně detailního materiálového řešení.

odměna

autor: Ing. arch. Pavel Chládek , MgA. Pavel Hošek

spolupráce: Pavel Kolář

hodnocení poroty: Pozitivum návrhu je jeho nekomplikovanost, zlepšuje stávající stav plochy, zachovává maximálně zelené travnaté plochy a likviduje stávající nevhodně koncipované keřové patro. Navrhované řešení je záměrně minimalistické, vodní prvek – linka zdůrazňuje linii Gahurova prospektu. Programově stylizovaná asketická forma řešení bohužel ve výsledku prostor nezobytňuje, neumožňuje prostoru být pobytově příjemný. Problémem je situování vodní linky, která ve výsledku může tvořit provozní překážku v prostoru k lepšímu přístupu ke Kulturnímu a univerzitnímu centru. Návrh je ve výsledku profesionální, sdílný a architektonicky čistý.

odměna

autor: PINKAS ŽALSKÝ ARCHITEKTI: Ing. arch. MgA Petr Pinkas, Ing. arch. MgA Jan Žalský

spolupráce: Arnošt Gerhart, Lukáš Prokůpek

hodnocení poroty: Návrh propojuje zelení celý Gahurův prospekt, vymezený Domem umění (památníkem t. Bati) na straně jižní a budovou autobusového nádraží na severní straně – spojuje stávající samostatné části do jednoho celku, což zaujalo porotu. Vložené lavičky pod korunami stromů zvýší dobu setrvání lidí v řešeném území. Počítá se s využitím plochy pro společenské akce – letní kino, koncerty. Prostor je řešen konzervativně a přitom zajímavě.

odměna
autor: Atelier M1 architekti s.r.o. : Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Petr Venclovský

spolupráce: Norbert Walter, Monika Čermáková
hodnocení poroty: Projednává prostor neotřelým, lehkým způsobem bez snahy o reflexi urbanistických souvislostí. Autor popisuje nedostatečně funkční a obsahovou náplň návrhu. Porota oceňuje grafické zpracování.
 
Více informací: www.zlin.eu
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Množství chodníků
ph
14.07.11 02:34
Zakopy
veteran
16.07.11 10:39
Odmena za grafiku
rients
16.07.11 10:15
zobrazit všechny komentáře

Související články