Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně - výsledky soutěže

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13.07.2011 00:15
Jednokolová veřejná anonymní projektová architektonická soutěž
Vyhlašovatel: Statutární město Zlín
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci podchodu na náměstí Práce ve Zlíně a návrh řešení návazných okolních ploch.
Termín konání soutěže: 15. 3. – 16. 5. 2011
Porota: Miroslav Adámek, Eva Štauderová, Dagmar Nová, Alena Šrámková, Emil Přikryl, Jakub Kynčl,  Juraj Sonlajtner; náhradníci: Pavel Jungmann, Bedřich Landsfeld, Marcela Hájková, Antonín Novák, Roman Brychta
Ceny a odměny celkem: 400 tis. Kč
Počet odevzdaných návrhů: 24

Ceny a odměny:

1.cena - 160 000,- Kč


autor: Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Jaroslav Hošek

spolupráce: Pavel Kolář
hodnocení poroty: Úspěšně vyřešil vchod do podchodu bez nadzemního objektu. Tato velkorysost a důsledné dopracování základní myšlenky bylo přijato a vyhodnoceno jako výrazně nejlepší ze všech odevzdaných soutěžních návrhů. Návrh zaujal svou jednoduchostí a puristickou elegancí konvenující tradiční architektuře Zlína. Porota je přesvědčena, že předložené řešení lze považovat za realizovatelné a že také v reálu neztratí svoji velkorysost, pokud bude věnována patřičná pozornost zpracování detailních řešení povrchů a konstrukcí.

2.cena - 120 000,- Kč

autor: Ing. arch. Ivan Bergmann

spolupráce: Jiří Dobeš, Ing. Pavel Srba

hodnocení poroty: Porota po porovnání návrhů, které se dostali do posledního kola, po delší poradě usoudila, že pro konečné řešení doporučí k realizaci řešení, které má nejmenší objekty nad terénem při vstupu do podchodu. Návrh byl však velice dobře hodnocen pro svoji velkorysost a jednoznačnost. Pro ocenění tohoto návrhu byla v úvahu vzata skutečnost, že navržený objekt je zcela transparentní.

3.cena - 80 000,- Kč

autor: Ing. arch. Pavel Míček
hodnocení poroty: Porota u tohoto návrhu velice kladně hodnotila skutečnost, že návrh nebuduje žádný nadzemní objekt. Navržená podzemní „spirála“ pracuje s tvarem válce s vyklopenou rampou s otevřeným schodištěm se vzájemným propojením těchto různých tvarů do jakési sochařské kompozice. Navrženou kompozici však nehodnotila porota dobře, zdá se poněkud příliš výtvarná až módní. Porota se obává, že navržené řešení bude po nějakém období nezajímavé. Je velice dobře navrženo použití povrchových materiálů a také spodní úroveň podchodu je velice důstojně ukončena.

Pro odměny bylo stejnoměrně rozděleno 40 000,- Kč bez rozlišení pořadí:

odměna

autor: Ing. arch. Pavel Martinek, Ing. arch. Petr Janda

spolupráce: Michaela Roženska, Barbora Simajchlová

hodnocení poroty: Estetika "odchlípnutého terénu“ přináší do území nový prvek, který slovy autorů souzní s celkem a snaží se vyhnout exhibici jednotlivostí. Podobně pozitivní je snaha vnést do celého území nový impuls, poté co původní důvody ztratily na významu. Tyto klady jsou však výrazně oslabeny nahozeností“ návrhu a nedořešením mnoha provozních vazeb.

odměna

autor: Ilex design s.r.o.: Ing. arch. Roman Nevrla, Ing. arch. Josef Smutný

spolupráce: Miroslav Mučička, Mirek Peterka, Magda Valchařová, Iveta Závodná

hodnocení poroty: Základní premisou návrhu je maximální otevření podchodu do nám. Práce. Svažitost terénu je využita pro dislokaci amfiteátru, zajímavý je návrh promítacího plátna a protihlukové bariéry. Návrh se tímto způsobem odkazuje k přírodní terénní konfiguraci prostoru. Základní premisa návrhu je však zároveň jeho hlavní slabinou, neboť celý prostor je organizován pro vstup do podchodu, do kterého ústí dokonce i navržená alej stromů. Silná myšlenka konceptu se tak bez „ředění“ stává jedem celého, jinak zajímavého návrhu.

odměna
autor: Bc. Kamil Koláček, Bc. Petr Juráň, Atelier RAW s.r.o.
hodnocení poroty: Řeší rekonstrukci podchodu a přilehlých prostor velkoryse. Snaha o proměnu „tmavého podchodu“ v prosvětlený čistý prostor je pozitivum. Objekty zastřešující vstupy z jižní strany působí příliš hmotně, jejich architektura je ale kultivovaná.

Více informací: www.zlin.eu
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Podchod v zimě...
Zlíňák
13.07.11 04:44
Podchod?
ph
14.07.11 02:33
zobrazit všechny komentáře

Související články