Vysoká kvalita zateplení fasád s izolací Rockwool Frontrock MAX E za výrazně nižší cenu

Vložil
Tisková zpráva
07.04.2011 10:50
ROCKWOOL, a.s.

Kvalitní zateplení fasády hraje při snižování energetické náročnosti budov klíčovou roli. Fasády představují jeden z hlavních zdrojů tepelných ztrát. Pro kontaktní zateplovací systémy doporučuje společnost ROCKWOOL především izolační desku Frontrock MAX E. Kvalita dvouvrstvých patentovaných desek ROCKWOOL byla řadu let prověřována na zahraničních stavebních trzích a potvrdila se rovněž při aplikaci v systémech ETICS v České republice.

Otázka úspor energií by při rozhodování o vhodném izolantu měla být prvořadým aspektem, na druhou stranu úspora při pořízení celého systému hraje v řadě případů neméně důležitou roli. Jinými slovy řečeno, cena zateplovacího systému je při rozhodovacím procesu posuzována jako další významné hledisko, které nelze opomínat.

Společnost ROCKWOOL dokončila další sadu ověřovacích testů izolačních desek Frontrock MAX E - zkoušky protažení hmoždinek izolantem dle ETAG 004, čl. 5.1.4.3.1.Výsledky těchto zkoušek potvrdily praktické zkušenosti z tříletého úspěšného používání izolačních desek Frontrock MAX E v systémech ETICS v České republice. Na jejich základě je možné zmírnit požadavky na kotvení těchto desek v ETICS, což je umožněno výjimečnými mechanickými parametry dosaženými pouze u desek s dvojitou strukturou ROCKWOOL.

Zmíněné výsledky testů dávají možnost nevyžadovat striktně používání rozšiřovacích talířků a šroubovacích kotev, a to díky tuhosti speciální dvouvrstvé izolace v kompaktním bloku a jejímu spolupůsobení s hmoždinkou.

Použití rozšiřovacích talířků je velice výhodné u exponovanějších poloh ETICS, nicméně pro „standardní“ oblasti a rovněž např. pro panelové objekty o 12 nadzemních podlažích lze s úspěchem využít klasických hmoždinek bez rozšiřovacích talířků.

Tyto změny významně sníží cenu zateplovacího systému – a to při zachování bezpečnosti kotvení. I nadále platí, že pro desku Frontrock MAX E nelze používat technologie se zápustnou montáží. O způsobu kotvení v konečném stádiu rozhoduje vždy nositel systému a projektant – statik.

Při volbě izolantu pro zateplovací systém by měly být brány v úvahu kritéria jako je bezpečnost, protipožární ochrana či tepelněizolační vlastnosti. Aplikace unikátní dvouvrstvé izolace Frontrock MAX E nyní zajistí stejnou kvalitu a bezpečnost fasády za výrazně nižší náklady.

Další informace o fasádní izolaci Frontrock MAX E se dozvíte na stránkách Rockwool, Frontrock MAX E .

0 komentářů
přidat komentář

Související články