Požární bezpečnost Nové Karoliny se systémem Conlit DUCTROCK

Vložil
Tisková zpráva
20.06.2011 08:00
ROCKWOOL, a.s.

Čtvrť zahrnující velké zábavní, obchodní i administrativní centrum, patrová parkoviště, bytové domy, hlavní ulice a náměstí... Ano, máme na mysli Novou Karolinu. Projekt, který se co do náročnosti zcela jistě zapíše do historie Ostravy, patří k atraktivním referencím s využitím protipožárních izolací ROCKWOOL...
Stavba století… Slovní spojení, často slýchané při rozhovorech a diskusích o moderním multifunkčním centru Nová Karolina, které nahradí letitou proluku po koksovně Karolina a doplní historické centrum města Ostravy. I. etapa výstavby by měla být dokončena v květnu 2012 a celý projekt pak v roce 2018. Náročný objekt značného stavebního rozsahu vyžaduje maximální pozornost především z hlediska požární bezpečnosti. Hovoříme tady nejen o vnější obálce budov, ale především o vnitřních potrubních rozvodech, jimiž se rozumí jak vzduchotechnická potrubí, tak potrubí pro odvod kouře a tepla. Na stavbě je instalováno téměř 6 000 m2 protipožárních obkladů OTK a aplikované speciální izolační materiály na ochranu před ohněm nesou značku ROCKWOOL.

Na skutečně jedinečné zakázce spolupracovala společnost ROCKWOOL ruku v ruce s firmou Mart Hodonín, která je představitelem progresivních výrobců vzduchotechnického potrubí (VZT) a potrubí pro odvod kouře a tepla (OTK).
Právě systém OTK je na této stavbě využit ve zvýšené míře s ohledem na řadu aspektů, kterými jsou například neobvyklá stavební výška, často propojené rozsáhlé prostory nebo velká šířka i hloubka jednotlivých objektů. Za takových okolností by při požáru mohlo dojít k intenzivnímu a rychlému zakouření těchto ploch, což přináší určitý stupeň rizika. Potrubí je v tomto případě realizováno těsně pod strop a obkládáno u naprosté většiny vodorovných větví pouze ze tří stran, takže boční izolace jsou zakončeny lemováním ke stropní konstrukci.

Pro izolaci rozvodů byl použit systém Conlit DUCTROCK, který sestává z izolačních desek Conlit Ductrock 60 s hliníkovým povrchem a tloušťkou 60 mm. Toto potrubí má při použití pro odtah tepla a kouře požární odolnost 30 minut, a to při požáru vně i uvnitř potrubí. Po tuto dobu je tedy schopno sloužit řádně svému účelu, pro který bylo sestaveno a po stejnou dobu musí běžet i odtahové kouřové ventilátory. Navíc nehrozí žádné dodatečné netěsnosti, oddělení od stavební konstrukce nebo jiné postupně se vyvíjející vady. Potrubí je samo utěsněno, izolační desky Conlit Ductrock mají navíc lepené spoje – speciální lepidlo Conlit Fix zlepšuje utěsnění. Izolace má povrchovou úpravu z hliníkové fólie, která se uzavírá samolepicí hliníkovou páskou na spojích izolačních desek i na hranách potrubí. Vlastnosti systému jsou vztaženy k ocelovému potrubí, které umí kompenzovat pohyby a eventuální dilatace stavby v dostatečné míře.

Nová Karolina bude představovat 240 000 m2 maloobchodních, kancelářských a rezidenčních prostor na ploše 32 ha. Z hlediska dodávek vzduchotechniky tato největší stavba přesvědčivě kombinuje odborného dodavatele potrubí OTK a VZT, přípravu stavby subdodavatele izolací, know-how protipožárních izolačních profesí a unikátní vlastnosti speciální desky Conlit Ductrock ze sortimentu protipožárních izolací ROCKWOOL.

www.rockwool.cz

0 komentářů
přidat komentář

Související články