Vítězné domy soutěže o moderní dřevostavbu roku 2011

Dva ze tří vítězných realizovaných domů soutěže Dřevěná stavba roku 2011 byly postaveny se sádrovláknitými a sádrokartonovými konstrukčními systémy Rigips. Pro obvodové i vnitřní nosné stěny byly zvoleny konstrukce s opláštěním sádrovláknitými deskami Rigidur. Sádrovláknité desky Rigidur jsou nosné konstrukční desky vyrobené ze sádry, papírových vláken a dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají vynikající mechanické, akustické a protipožární vlastnosti. Desky jsou určeny pro univerzální použití jako stavební, protipožární i impregnované.

Absolutní vítěz veřejného hlasování a vítěz hodnocení odborné poroty je Mateřská školka Skalníkova v Mariánských lázních, Ecomodula s.r.o.  www.ecomodula.com


Stavba byla navržena jako náhrada za původní pavilónový objekt mateřské školy, který byl v havarijním stavu a s extrémně vysokými provozními náklady.
Pro stavbu mateřské školy bylo nutno vyloučit použití konstrukcí druhu DP3. Nejčastější požadavek na požární odolnost byl REI 15 DP2, EI 15 DP2 vzhledem k jednopodlažní budově. Každá třída musela tvořit samostatný požární úsek. Ze sádrovláknitých desek Rigidur bylo možné zhotovit bezpečné a cenově přijatelné konstrukce s vysokou požární odolností. 

Navržený objekt je vhledem k záměru energeticky úsporné stavby velmi kompaktní, v podstatě jej představuje jednopodlažní stavba obdélného půdorysu s plochou střechou.
Budova obsahuje šest tříd, dvě ložnice, vývařovnu, jídelnu, kanceláře a další servisní prostory a technické zázemí. Kvalitu vnitřního mikroklimatu zajišťuje systém řízeného větrání a teplovzdušného vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Objekt je umístěn tak, aby vchod a vjezd pro zásobování osově souhlasil s nástupním prostorem vytvořeným již pro stávající objekt školky. Budova je záměrně posunuta blíž ke zmíněné severní hranici pozemku, uvolňuje se tak jižní osluněný prostor zahrady. Zahrada je navržena jako jasně členěná a tedy kontrolovatelná bezpečná plocha pro dětské aktivity. Součástí řešení vnějších ploch je nezbytná zeleň.

Finalista veřejného hlasování a vítěz hodnocení odborné poroty Novostavba rodinného domu v Lázních Bohdaneč, ALFAHAUS s.r.o., www.alfahaus.cz


Vítězný rodinný dům je nepodsklepená, dvoupodlažní stavba, která je zastřešená třemi pultovými střechami.
Dům je tvořen třemi stavebně propojenými hmotnými celky. První objekt je garáž, druhý je rodinný dům a třetí hmotný celek jsou místnosti zimní zahrady a pracovny.
Dispozice domu je rozložena do dvou podlaží. V přízemí se nachází společenská zóna domu – obývací pokoj, jídelna, kuchyňský kout, zimní zahrada. Dále sociální zařízení a technická místnost. V podkroví je klidová zóna s ložnicemi a sociálním zázemím.

Dům je orientován dle severovýchodní hrany parcely. Hlavní vstup je od severovýchodu, vjezd do garáže od jihovýchodu, slunná terasa k jihozápadu.
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je kondenzační kotel na zemní plyn. Teplá voda je připravována v integrovaném nepřímotopném zásobníku. Větrání je zajištěno u místností s okny přímo a koupelny jsou větrány uměle pomocí ventilátorů.

Stavba je založena na základové desce a základových pasech z betonu. Konstrukce obvodových stěn obytné části je tvořena difúzně otevřeným systémem ALFADIFU, obvodová stěna garáže pak systémem ALFAPLUS. Vnitřní nosné stěny i stropní konstrukce jsou také z montovaných sendvičových panelů s konstrukčními sádrovláknitými deskami Rigidur.

O vítězných domech a soutěži Dřevěná stavba roku najdete na www.drevenastavbaroku.eu.
 
Konstrukční systémy Rigips pro dřevostavby: Centrum technické podpory Rigips,
Tel. 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz, www.rigips.cz

0 komentářů
přidat komentář

Související články