Systém odvětrávané fasády s betonovými obkladovými fasádními deskami s fotokatalytickými vlastnostmi

Vložil
Tisková zpráva
29.10.2014 08:00
PRESBETON Nova, s. r. o.

Systém odvětrávané fasády s vibrolisovanými obkladovými fasádními deskami je určen pro realizaci nebo renovaci vnějšího pláště budov suchou výstavbou.Mezi hlavní výhody úpravy fasád tímto systémem je dlouhodobá životnost a celková bezúdržbovost konstrukce.

Vlastní obkladové fasádní desky splňují současná náročná kritéria a architektonické trendy kladené na moderní vzhled betonových probarvovaných povrchů. Zároveň tento výrobekdíky fotokatalytické funkci plní i úlohu ekologicky prospěšného stavebního materiálu, který může přispět ke zlepšení životního prostředí zejména v zónách s hustým automobilovým provozem.

Kotvení obkladových fasádních desek je řešeno pomocí hliníkového montážního systému HAFIX, který se vyznačuje snadnou montáží, variabilitou a možností instalace opláštění i v zimním období. Jeho hlavní částsestává z kotev s nosnou a distanční funkcí přišroubovaných k nosné stěnové konstrukci přes podložky z mikroporézní pryže EPDM asvislých a vodorovných profilů tvořících základní a hlavní nosný rošt, na němž jsou uloženynerezovékotevní prvky pro uchycení vlastních obkladových fasádních desek(prvek zakládací, průběžný, ukončovací). Varianty odsazení od nosné konstrukce jsou dle délek použitých nosných kotev 70 mm, 120 mm, nebo při stavitelné variantě v rozsahu 120-230 mm. Obvodový plášť je tak možné zateplit až do 200 mm tloušťky izolantu.Rozmístění nosných kotev je v rastru 850x400 mm.

Schéma kotevního systému

Uchycení fasádních desek tímto systémem umožňuje jejich případný dilatační posun nezávisle na nosné konstrukci. Eliminace tepelného mostu a případné šíření hluku mezi nosnou konstrukcí budovy a kotevním prvkem je zajištěna EPDM podložkami. Kotvy umožňují vyrovnání nerovností nosného podkladu až do cca 20 mm, v případě nutnosti srovnání větších nerovností lze použít kombinaci kotev různé délky.

Osazování fasádních desek s vloženou tepelnou izolací
Příklad realizace– detail uchycení roštu HAFIX k nosné konstrukci
Příklad výsledné realizace
Detail kotvení


Fotoaktivní funkcefasádních desek spočívá v užití fotokatalytické příměsi na bázi TiO2 při přípravě čerstvého betonu, příměs je tedy pevnou součástí lícové (pohledové) vrstvy obkladové desky. Částice této příměsi za pomoci světelné energie redukují škodlivé oxidy dusíku NOx, organické sloučeniny a také biofilmy (např. řasy, houby, bakterie) na neškodlivé sloučeniny, které jsou následně povětrnostními vlivy z povrchu odstraněny.Výhodami tohoto systému jsou zejména:


  • aktivně pozitivní vliv na životní prostředí snižováním emisí oxidů dusíku
  • ekologická nezávadnost
  • dlouhodobá bezúdržbovost a životnost
  • rozebíratelnost a možnost opakovaného použití nebo výměny kusů
  • nezávislost na zrání a působení samotné konstrukce stavby
  • pozitivní vliv na teplotní režim uvnitř budovy
  • možnost zabudování tepelné izolace
  • působením fotokatalýzy se silně omezuje zachycení a růst mikroorganismů, řas a mechů na povrchu betonuTechnické parametry obkladových fasádních desek:

Posuzované vlastnosti výrobku: Hodnota vlastnosti / třída:
Rozměrová tolerance (výška / šířka / délka) ± 3 mm / ± 2 mm / ± 2 mm
Pevnost v ohybu T ≥ 3,5 MPa
Objemová hmotnost 2000 ≤ D ≤ 2600 kg/m3
Součinitel mrazuvzdornosti KMf25 ≥ 0,75
Nasákavost vodou ≤ 6%
Stanovení obsahu přírodních radionuklidů:
- index hmotnostní aktivity I
- hmotnostní aktivita Ra226
I ≤ 0,5
Ra226≤ 150 Bq/kg


0 komentářů
přidat komentář

Související články