Nové možnosti skladeb konstrukcí s deskou RigiStabil v dřevostavbách

Vložil
Pavlína Drbálková
15.05.2012 09:20
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips

S novou konstrukční deskou RigiStabil přinesla na trh značka Rigips i další možnosti konstrukcí do dřevostaveb. A nejen tam.

Sádrokartonová deska RigiStabil se používá ve skladbách pro nosné i nenosné příčky, předstěny, podhledy a podkroví v difuzně uzavřených i otevřených konstrukcích.
Za určitých podmínek jí lze použít i ve vnějším prostředí v chráněné expozici (podbití přesahu střechy, průjezdy atd.).
Vynikající statické vlastnosti desky RigiStabil umožňují její použití v nosných stěnových konstrukcích dřevostaveb. Deska spolehlivě unese konzolové zatížení až 80 kg.
RigiStabil - sádrokartonová konstrukční deska (DFRH2)
S nosnou deskou je možné řešit konstrukce se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární odolnost. Tvrdost povrchu desky, vysoká ohybová pevnost, zdravotní nezávadnost, odolnost proti vlhku a velmi malé délkové a objemové změny umožňují použití desky v dřevostavbách a nejen tam. Realizátoři i investoři ocení nižší hmotnost desky a také ekonomickou výhodnost.
Rigips rozšiřuje svoje portfolio pro dřevostavbaře a uvádí na trh nové konstrukční systémy opláštěné deskami RigiStabil nebo v kombinaci se sádrovláknitými deskami Rigidur.

Nosný panel s deskami RigiStabil
je možné využít pro vnitřní nosné stěny.

Základní modulový prvek je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem s maximální šířkou 1 250 mm.
Z jednotlivých modulů je možné sestavovat stěny libovolné délky podle potřeby stavby. Stěnový panel je možno zatížit vodorovným zatížením působícím v rovině stěny. Výška stěny musí být vždy stanovena na základě statického posouzení.
Stěna s deskami RigiStabil na dřevěné konstrukci ze sloupků 60 × 100 mm vyhoví pro statické svislé zatížení 50 kN/m. Stěna s jednoduchým opláštěním deskami RigiStabil v tloušťce 125 mm, při hmotnosti 32 kg/m2 je klasifikována s požární odolností REI 30 DP3, REI 15 DP2. 

Nosný stěnový panel s kombinovaným opláštěním pro obvodové stěny.

Pro obvodové stěny je určen panel s kombinovaným opláštěním – na vnitřní straně konstrukční deska RigiStabil, na vnější straně sádrovláknitá deska Rigidur.
Základní modulový prvek o šířce 1 250 mm je tvořen obvodovým rámem s jedním středním
sloupkem. Výška musí být vždy stanovena na základě statického posouzení. Alternativně je možné provést vnitřní opláštění na vodorovné kontralatě (průřez 30 × 50 mm, vzájemná rozteč max. 400 mm).
Stěna s kombinovaným opláštěním přímo na dřevěné konstrukci a panel s kombinovaným opláštěním ze sloupků 60 × 100 mm i s kontralatěmi vyhoví pro statické svislé zatížení 50 kN/m. Konstrukce s jednoduchým opláštěním zevnitř deskami RigiStabil a zvenku deskami Rigidur je klasifikována  REI 30 DP3, REI 15 DP2.  Stěna v tloušťce 125 mm při hmotnosti 37 kg/m² dosáhne hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw = 40 dB.
Hodnota neprůzvučnosti panelu s kontralatěmi nebyla stanovena, jistě však bude přesahovat hodnotu panelu s opláštěním montovaným přímo na sloupek.

Nenosná příčka s deskami RigiStabil na dřevěné i na kovové konstrukci.

Základní modulový prvek o šířce 1 250 mm je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Délka stěny může být libovolná podle potřeby stavby. Desky RigiStabil je možné montovat na dřevěné i kovové konstrukce. Podle typu konstrukce se liší tloušťka stěny od 75 po 125 mm, hmotnost 25 nebo 35 kg/m2 a hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw = 45 nebo 47dB.

Zpracování i montáž desek RigiStabil je snadné a vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek.


Kontakt: Jiří Provázek, produktový manažer pro dřevostavby, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips, Tel. 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.czwww.rigips.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články