Jihlavskou protialkoholní záchytnou stanici tvoří moduly KOMA

Vložil
Tisková zpráva
25.09.2020 13:00
KOMA MODULAR s.r.o.

Jihlava

Deset modulů společnosti KOMA MODULAR tvoří prostory protialkoholní záchytné stanice v areálu Nemocnice Jihlava. Ta v této podobě funguje více než dva roky a dosavadní provoz potvrzuje, že nové prostory, které nahradily dřívější záchytku umístěnou v budově Zdravotního ústavu, slouží svému účelu bez zásadních potíží. Klienti v prostorách modulární záchytky naleznou dostatečně prostorné pokoje i další potřebné zázemí odpovídající legislativním požadav- kům pro tento typ zařízení.

Rychlost výstavby jako rozhodující faktor

Zásadním kritériem pro Kraj Vysočina v roli investora byla při výběru nové záchytné stanice rychlost výstavby. Modulární řešení bylo proto jasnou volbou. Na výrobu modulů pro tuto zakázku potřebovala společnost KOMA pouze jeden měsíc. Další tři měsíce pak trvala samotná montáž.

Budovu protialkoholní záchytné stanice o celkové ploše 260 metrů čtverečních tvoří deset modulů opatřených sekundární pultovou střechou a sekundární fasádou, navrženou architektem, z ocelových pozinkovaných plechů s vodorovnou vlnou. Jednoduchá kompozice kvádrových hmot jednotlivých modulů uspořádaných do půdorysného tvaru písmene „L“ splňuje požadavky pro bezproblémový chod zařízení tohoto typu. Výhodou modulárního systému budovy je také možnost opětovného demontování stavby a následného využití modulů na jiném místě. Jednotlivé moduly jsou k sobě totiž pouze sešroubovány.

Fasády modulů navrhl architekt ve dvou různých odstínech, a sice světle šedé a antracitové. Barevný kontrast pak představují rámy okenních výplní navržené rovněž ve dvou barvách.

Pevnost, bezpečnost a odolnost

Personál záchytné stanice pracuje se specifickou skupinou klientů, kteří mnohdy vykazují značné známky agresivity. Tento fakt se odráží i na prostorovém a materiálovém řešení, které by mělo co nejlépe odolávat agresivním útokům, dále omezit možnost zranění klientů a v neposlední řadě chránit zaměstnance. Z těchto důvodů tak jednotlivé pokoje připomínají spíše vězeňské cely než třeba nemocniční pokoj. Svůj účel zde plní robustní dveře, mříže a omyvatelné povrchy v podobě dlažby či nerezového opláštění stěn. Veškeré konstrukce včetně zařízení jsou realizovány v provedení „antivandal“, tj. musí vyhovět na pevnost, bezpečnost a odolnost proti poškození. Konstrukce musí být odolné vůči nárazům různých částí lidského těla. V nové budově záchytky naleznou klienti své přechodné útočiště v šesti jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích.

Svou přívětivější tvář ukazuje interiér v části sloužící zaměstnancům. Ti v nové budově získali komfortní zázemí včetně šaten, sprch a toalet. Společné a komunikační prostory jsou zařízeny ryze účelově v neutrální barevnosti. Stěny i podlahy pokrývá povlakové PVC, zvolené především s ohledem na snadnou údržbu. V chodbách se nacházejí snížené podhledy, které tvoří potřebný prostor pro trasy instalací včetně nuceného větrání. Dostatečné prosvětlení chodeb poskytují střešní světlíky. Patřičný komfort vnitřního prostředí během celého roku zajišťuje podlahové vytápění či vzduchotechnika.

Jihlavská protialkoholní záchytná stanice se řadí mezi množství modulárních staveb menšího rozsahu, jejichž výstavbu spojuje bezkonkurenční rychlost i rychlejší návratnost investic ve srovnání s tradičními stavebními postupy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články