České muzeum loutky a cirkusu v Prachaticích

Zdroj
3D H. Interiér / provozovatel katalogu MyCode
Vložil
Tisková zpráva
03.01.2007 08:40
V květnu letošního roku otevřelo Národní muzeum svoji novou expozici Muzeum české loutky a cirkusu. Pro umístění této expozice byly vybrány prostory původní knihovny na Velkém náměstí v Prachaticích.

Expozice se nachází ve třech podlažích. V prvním podlaží je vstupní hala a pokladna. Vlastní expozice se nachází ve druhém a třetím podlaží. První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možnost shlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části - v jediném cirkusovém muzeu v Čechách jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou.

Výstavní prostory Muzea české loutky a cirkusu se nacházejí v původních prostorách městské knihovny. Vzhledem k odlišnému využití prostoru bylo třeba nově vyřešit osvětlení expozičních prostorů. Jedním z požadavků zadání bylo alespoň částečné využití původních svítidel. Z tohoto důvodu tvoří soustavu základní a nouzové osvětlení svítidla původní a soustavu expozičního osvětlení tvoří svítidla nová.

Koncept osvětlení
Systém osvětlení v expozičních prostorách tvoří tři samostatné osvětlovací soustavy: soustava základní, expozičního a nouzového osvětlení.
Soustava základního osvětlení slouží pro provádění úklidových prací, pro osvětlení při změnách expozice a jako osvětlení při kontrole expozičních prostorů. Ovládá se vypínači u dveří každé místnosti. Tato soustava je navržena na průměrnou hladinu osvětlenosti Em = 100 lx. V přízemí do této soustavy patří svítidla osvětlující pracoviště pokladny s trvalým pobytem. Toto pracoviště je navrženo na průměrnou hodnotu osvětlenosti Em = 300 lx. Celkový instalovaný příkon této soustavy je PiZ =1,8 kW.

Soustava expozičního osvětlení se skládá ze dvou částí: vnější a vnitřní. Vnější expoziční soustava slouží pro osvětlení exponátů ze vzdálenějších poloh, pro osvětlení popisků a doprovodných textů. Tuto soustavu tvoří svítidla Metro pro halogenové reflektorové žárovky 75 W / 230V s úhly poloviční svítivosti 10° a 30°, umístěná v tříokruhových lištách Standard a dále samostatně zavěšená svítidla Cestello 3x50 W. Pro kratší vzdálenosti a rozměrnější předměty jsou svítidla Metro doplněna rozptylnými skly a refraktory, které umožňují změnit tvar křivky svítivosti. Dva z okruhů lištového systému jsou napojeny přes výkonové stmívače. Tím je u svítidel v lištách vytvořen systém skokové regulace (100%, 70%, 60%).

Druhou částí soustavy expozičního osvětlení jsou svítidla umístěná ve vitrínách nebo přímo ve volně instalovaných divadélkách. Pro osvětlení větších vitrín a divadélek jsou použita zářivková svítidla 36 W a 58 W a v menších vitrínách svítící diody (LED) a optické kabely. Tato část expozičního osvětlení je napojena na řídicí systém DALI, který umožňuje plynulou regulaci světelného toku světelných zdrojů v rozsahu 10 - 100 %. Soustava expozičního se ovládá centrálně z pokladny a velínu přes dotykový ovládací panel. Soustava expozičního osvětlení umožňuje vzhledem k navržené regulaci (plynulá a skoková) nastavit osvětlenosti na exponátech, dle požadavku autora expozice v rozsahu 50 - 150 lx. Instalovaný příkon celé soustavy expozičního osvětlení je PiE = 9,0 kW. Vzhledem k regulaci této soustavy bude skutečný příkon této soustavy podle kvalifikovaného odhadu PiEreg ~ 6,0 kW.
Původní systém nouzové osvětlení byl zachován. Provedla se pouze oprava nefunkčních svítidel a byla doplněna svítidla s piktogramem.

Ochrana exponátů
Jednou z důležitých zásad při osvětlování výstavních prostorů je ochrana exponátů před škodlivými účinky světelného záření. Poškození exponátů ovlivňují čtyři základní parametry:
  • Spektrální citlivost exponátů
  • Množství dopadajícího záření
  • Spektrální složení dopadajícího záření
  • Doba expozice
První parametr nelze ovlivnit, ale slouží k zatřídění exponátu do určité kategorie citlivosti. Pro tuto kategorii jsou pak stanoveny resp. doporučeny mikroklimatické podmínky, ve kterých může být exponát vystaven. Tyto podmínky se v praxi popisují následujícími veličinami:
  1. Hodnota osvětlenosti E (lx)
  2. Obsah UV záření Øe,UV (µW/lm)
  3. Doba vystavení t (hod)
Vedle dodržení stanovených hodnot osvětleností je třeba používat světelné zdroje, které neobsahuje záření z oblasti pod 380 nm, nebo jen v minimální míře do10 µW/lm (toto je minimální měřitelná hodnota současnou měřicí technikou). V návrhu expozičního osvětlení jsou použity tři typy světelných zdrojů s následujícími parametry:

1. Halogenová žárovka reflektorová žárovka (HALOPAR, Osram) s potlačenou složkou UV záření: Øe,UV=7 µW/lm. Teplota chromatičnosti halogenových žárovek je Tcn =3000 K a index podání barev Ra = 100. Důležitou skutečnosti je, že při stmívání halogenových žárovek dochází ke změně barevného tónu vyzařovaného světla a tím i ke změně teploty chromatičnosti.

2. Pro osvětlení části vitrín a divadélek jsou použita zářivková svítidla osazená zářivkami s potlačeným obsahem UV záření (LUMILUX UVS, Osram). Obsah této UV složky je Øe,UV < 1 µW/lm. Teplota chromatičnosti těchto zářivek je Tcn = 4000 K a index podání barev Ra >90.

3. Pro osvětlení části vitrín jsou použity moduly se svíticími diodami. Již principem vzniku světla v těchto světelných zdrojích je dáno, že podíl UV složky ve vyzařovaném světle je minimální. Obecně se uvádí, že obsah UV záření je Øe,UVW/lm. Teplota chromatičnosti použitých diod T =7 cn = 4700K a index podání barev Ra > 80.O projektu:
Autor a komisař expozice: PhDr. Vlasta Koubská, PhDr. Hanuš Jordán
Architekt expozice: akad. arch. Vlastimil Vagaday, g.l. architekti
Návrh osvětlení: Petr Žák, Etna s.r.o.
Svítidla: iGuzzini, SAAS
Vitríny: František Záhrobský, Revyko
Expoziční doplňky: Luděk Novotný, LND
Produkce: Ing. Jiří Gregor

V online katalogu www.MyCode.cz lze podle řady kritérií vyhledat alternativy nábytku, bytových doplňků i svítidel. Dále lze využít i další funkce katalogu: Dotaz na cenu a Žádost o katalog. Individuální dotaz na cenu umožňuje architektům a dalším zájemcům přímou komunikaci s cenovou podporou katalogu, která obratem řeší každou poptávku nebo žádost o katalog či další informace. Obsah katalogu je stále doplňován o novinky a katalogy ke stažení (v sekci Info). V katalogu naleznete sortiment značek: Arper, Brionvega, Designers Guild, Edra, EMU, Horm, iGuzzini, Magis, Mixel, Patt, Plank, Sub-Zero, Tisettanta, Tribú, Wolf, Zanotta
Dále vybrané produkty značek: Kundalini, Palluco Italia, Mimolimit, Olgoj Chorchoj
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
původní využití budovy
Tomáš
09.01.07 11:53
zobrazit všechny komentáře