Antonín Novák dnes uvede Poslední brněnský sběr

Zdroj
KRUH
Vložil
Tisková zpráva
03.05.2007 11:40
Vila Tugendhat, Less is More
O situaci kolem rekonstrukce brněnské vily Miese van der Rohe
Ludvík Grym, Jan Sapák, Jindřich Škrabal

3. května 2007 měl v rámci cyklu přednášek „Brno v Praze“ vystoupit Antonín Novák z brněnského atelieru DRNH. Vzhledem k aktuálnosti problému rekonstrukce brněnské vily Tugendhat se ale členové atelieru rozhodli přenechat prostor architektům L. Grymovi, J. Sapákovi a J. Škrabalovi, kteří se tomuto problému dlouhodobě věnují. Přednáška bude věnována především podstatě Miesovy architektury, z které by měl vycházet i charakter následných oprav obhajitelných před světem. „Méně je více“ platilo pro Ludwiga Miese van der Rohe a jeho architekturu, stejně naléhavě to musí platit i pro rekonstrukci vily Tugendhat. Oprava nenahraditelné, světově známé památky musí být erudovaná a citlivá. Každé neuvážené experimenty by ji mohly zničit.

„K rozhodnutí přenechat termín naší přednášky Poslední sběr – Ateliér DRNH kolektivu brněnských kolegů zabývajících se dlouhodobě vilou Tugendhat – J. Škrabalovi, J. Sapákovi, L. Grymovi, jsme se nerozhodli po „zralé úvaze“. Jednak úplně přesně nevíme, kdy je vlastně ona úvaha „zralá“ a jednak jsme připravovali již několik měsíců v ateliéru za pomocí externistů některé projekty speciálně pro tuto přednášku, jako ukázku možného přístupu k interakci objektu s krajinou a k ekologickým principům v navrhování bytových staveb. Až značně tendenční a zkreslené vnímání situace kolem projektové přípravy rekonstrukce brněnské vily Miese van der Rohe zveřejněné v odborném tisku nás přimělo zamyslet se nad danou situací, nad jejími důvody a snad i možnostmi její nápravy. Rozhodli jsme se k rychlému a aktivnímu přístupu. Získali jsme několik respektovaných pražských a brněnských osobností české architektury k podpisu petice určené vedení města Brna pro podporu výše uvedeného týmu a přenechali těmto brněnským kolegům náš termín pražské přednášky a tím jim umožnili vystoupit s příspěvkem dokládajícím jejich odbornou erudici, poctivost a dlouholeté zaujetí daným tématem. Věříme, že dramaturgie cyklu Brno v Praze tím bude obohacena o navýsost aktuální téma a skvělou přednášku, a omlouváme se organizátorům za obtíže vyplývající z tohoto našeho rozhodnutí. Připravené projekty původně určené pro prezentaci přístupu našeho ateliéru zveřejníme formou virtuální výstavy na portálu archiwebu do léta tohoto roku. Děkujeme všem za pochopení.“
Za Atelier DRNH Antonín Novák

3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nevim nevim
hana
26.04.07 07:49
přednáška
P.Nasadil
03.05.07 12:17
a dál?
Ludvík Křenek
04.05.07 02:56
zobrazit všechny komentáře