Stane se Salmův palác palácem komerce?

Zdroj
Mgr. Jan Kubeš, odborný pracovník památkové péče
Vložil
Jan Kratochvíl
26.01.2008 16:35
Salmův palác je monumentální palácová budova v centru města Olomouce - dokonce několik kroků od památky Unesco Čestného sloupu Nejsvětější Trojice. Jedná se o nepravidelnou čtyřkřídlou budovu na místě několika starých měšťanských domů, z nichž se dochovaly sklepy gotického původu a částečně zdivo přízemí. Barokní osmiosé průčelí do Horního náměstí s výpravnou štukovou výzdobou vzniklo za rozsáhlé přestavby v roce 1728. Majitelem byl tehdy hrabě Julius Salm, k roku 1637 předseda moravského zemského sněmu. V letech 1791 - 1792 byl dvoupatrový objekt zvýšen o jedno patro a zakončen mansardovou střechou, která byla zrušena k roku 1906. Vnitřní prostory byly průběžně adaptovány, zejména jsou patrné úpravy z meziválečného období a následně po druhé světové válce (vnitřní příčky). Pro své památkové hodnoty byla stavba prohlášena nemovitou kulturní památkou.
Po válce patřil palác městu Olomouci, nicméně nedávno město objekt prodalo a nový majitel nyní podniká kroky, které by měly SNAD v důsledku vést k celkové rekonstrukci a rentabilnímu využití objektu. Prozatím proběhly pouze dílčí stavební úpravy přízemí a vyklízení objektu (zahrnující i necitlivé odstranění topných jednotek v průběhu zimy). Nyní byl předložen zásadní návrh počítající se zastřešením vnitřního dvora. Jedná se o poměrně velký prostor, do kterého by se pro srovnání vešla celá vila Primavesi bez zahrady. Zastřešení je zvažováno v úrovni 1. NP s nezbytnou podporou na střední sloup.
Je vhodné, aby tak památkově významný objekt v centru městské rezervace poznamenal trend poslední doby - tedy zastřešování dvorů a nádvoří? Bezesporu se jedná o příklad komerčně-utilitárního přístupu. Smyslem takové úpravy není zpřístupnit veřejnosti kulturní hodnoty daného objektu, ale finančně využít každou možnou plochu. Jak neestetický a památkově destruktivní účinek může taková úprava mít, lze vidět v Brně na Náměstí Svobody v domu Pánů z Lipé. Rovněž zámek v Hranicích nelze jednoznačně považovat za pozitivní příklad. Rovněž metodika památkové péče toto řešení nedoporučuje. Zastřešní dvora této nemovité kulturní památky nepředstavuje ani přiměřené využití, ani neodpovídá "jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu," dle Zákona o státní památkové péči. Národní památkový ústav jako odborná organizace se tedy k možnosti zastřešení dvora Salmova paláce vyjádřil negativně. Památkové oddělení Magistrátu města Olomouce nicméně tento přístup odborné organizace neakceptovalo a možnost zastřešení povolilo. Jedním z důvodů byla i možnost pořádní kulturních akcí v takovém zastřešeném prostoru. Dá se opravdu tak idealistickému záměru věřit, zejména po návštěvě obchodního domu Palladium na náměstí Republiky v Praze?
Stávající majitel navíc stále nepředložil projekt celkové rekonstrukce objektu.
Protože NPÚ Olomouc nadále zastává názor, že zastřešení dvora by vedlo ke kulturní dehonestaci objektu a negativnímu památkovému precedentu ve městě Olomouci a kraji, podalo žádost o přezkum předmětného rozhodnutí magistrátu města Olomouce k nadřízenému orgánu - Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Nyní tedy můžeme čekat, jaký přístup zvítězí u tak významného objektu v srdci města. Jaké tedy bude "to srdce"?
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Olomouc - quo vadis ?
26.01.08 06:09
Salmuv palac
raptor
27.01.08 07:20
To Vladimír Antipamátkář
Mgr. Jan Kubeš
28.01.08 08:08
zastresovani dvoru
palmexman
28.01.08 01:35
zobrazit všechny komentáře