Signatáři otevřeného dopisu Národní knihovna a Klementinum

Zdroj
Doc. PhDr. Jiří T.Kotalík, CSc.
Vložil
Kateřina Lopatová
16.01.2008 22:45
Signatáři:

Prof. Ing.arch. Mirko BAUM, RTWH Aachen - Technická universita Cáchy
RNDr. Václav CÍLEK, ředitel Geologického ústavu Akademie věd České republiky
Ing. Ivan DEJMAL, krajinný ekolog
Ware Professor of Architecture Kenneth FRAMPTON, Columbia University, N.Y.
Prof. MUDr. Jiří HOCH, CSc., chirurg Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Motole
Prof. PhDr. Mojmír HORYNA, prorektor pro vědu a výzkum University Karlovy
Prof. akad. sochař Marian KAREL,pedagog Vysoké školy umělecko průmyslové
Doc.Ing.arch. František KAŠIČKA, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického
Prof. Milan KNÍŽÁK, generální ředitel Národní galerie v Praze
Prof. akad. sochař Stanislav KOLÍBAL
Doc. PhDr. Jiří T. KOTALÍK, CSc., historik umění, pedagog Akademie výtvarných umění
PhDr. Vladimíra KOUBOVÁ-EIDERNOVÁ, historička umění, publicistka
Dipl. arch. Stanislav MAKAROV, pedagog Školy architektury v Aarhusu (Dánsko)
Prof. Ing. arch. Miroslav MASÁK, Dr.h.c. Vysokého učení technického v Brně
Doc. Miroslav MELENA, scénograf, pedagog Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci
Dr. Ing. Miloslav PAVLÍK, CSc., prorektor pro výstavbu Českého vysokého učení technického
Prof. Ing. akad. arch. Emil PŘIKRYL, ředitel Školy architektury Akademie výtvarných umění
Doc. PhDr. Ivan RYNDA, CSc., pedagog Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy
Prof. Václav RIEDLBAUCH, generální ředitel České filharmonie
Prof. Ing. arch. František SEDLÁČEK, architekt BDA, Technická universita Kolín nad Rýnem
Prof. akad. malíř Jiří SOPKO, rektor Akademie výtvarných umění v Praze
Prof . Ing. akad. arch. Alena ŠRÁMKOVÁ, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického
MgA. Marcela STEINBACHOVÁ, předsedkyně Občanského sdružení KRUH na podporu architektury
Prof. Alexander TOMSKÝ, B.Ed. M.A,nakladatel
PhDr. Luboš VELEK, PhD, zástupce ředitele ústavu českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy
Prof. Aleš VESELÝ, sochař
Prof. RNDr. Petr VOPĚNKA, DrSc. emeritní profesor Univerzity Karlovy
Prof. D.V. Ing. akad. arch. Dalibor VESELÝ, MAPhD., University of Cambridge
Doc. PhDr. Tomáš VLČEK, CSc., ředitel sbírky moderního a současného umění NG
Ing. Akad. arch Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, sklářská výtvarnice
0 komentářů
přidat komentář

Související články