V Brně začala výstava o architektuře Rudé Vídně

Ojedinělé stavby rakouského meziválečného období

Vložil
Tisková zpráva
04.01.2010 14:10
Výstavy

4. ledna–26. února 2010

Prostory Rakouského insitututu v Brně (Österreich Institut)

Moravské náměstí 15
Brno
Po–Pá 10.00–13.00 a 14.00–17.30 hodin

Výstava pěti desítek fotografií Waltera Zednicka představuje architektonická díla z let 1919 až 1939, která natrvalo zformovala podobu rakouského hlavního města. Fotografie architektury obytných staveb, mateřských škol, pracovních úřadů a lázní, částečně v kombinaci s architektonickými návrhy a plány, detailními fotografiemi a dobovými plakáty působivě ozřejmují bohatství rozmanitých formálních řešení a stavebních typologií v rámci komunální architektury ve Vídni a vybízejí k novým úvahám o těchto mezinárodně uznávaných architektonických dílech. Vedle staveb jako Lassallehof, Rabenhof a Karl-Marx-Hof jsou prezentovány mezi jinými lázně Amalienbad, Kongressbad, Komenského škola a sídliště Malfattisiedlung, Lockerwiese, vozovna Rudolfsheim, pracovní úřad Siebenbrunnenfeldgasse stejně jako četné další stavby z té doby. K výstavě vychází katalog.

> www.dasrotewien.at
0 komentářů
přidat komentář