Plzeňská fakulta designu ponese název podle Ladislava Sutnara

Zdroj
Václav Prokš
Vložil
ČTK
02.04.2014 23:35
Plzeň

Plzeň - Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni ponese od dnešního dne název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU). Její statut schválil akademický senát univerzity. Po umělci a designérovi Sutnerovi byla pojmenována přesně deset let po založení původního vysokoškolského Ústavu umění a designu. ČTK to řekl děkan Josef Mištera, zakladatel ústavu.
    "V době, kdy končila epocha bouřlivého rozvoje vysokého školství a naopak začala jeho redukce, se podařilo neuvěřitelné, a to vybojovat akreditaci desítek speciálních ateliérů," uvedl. Škola získala v krizi státní dotaci na stavbu nové budovy, která byla otevřena v říjnu 2012. Samostatnou devátou fakultou se stala loni v září. Děkanem byl zvolen letos v lednu ředitel ústavu Mištera.
    "Všechny hodnoty, které jako designéři a výtvarní umělci uznáváme, jsou obsaženy ve jméně - slově Sutnar. Evokuje všechny obory designu a umění, které fakulta vyučuje. Kdekoliv na světě jméno Sutnar poskytuje informace o zaměření školy, o oborech, které vyučujeme, o hodnotách, které vyznáváme, o našich cílech, vizi a misi," uvedl.
    Mištera začal v roce 2011 s projektem Vraťme Ladislava Sutnara Plzeňanům a vraťme Ladislavu Sutnarovi jeho rodiště. Počátkem roku 2011 kontaktovala škola Sutnarova syna Radoslava. "Dal souhlas s užíváním jména jeho otce pro řadu účelů a stal se přítelem naší školy," řekl děkan. V květnu 2011 vznikla v Plzni Galerie Ladislava Sutnara.
    V říjnu 2012 se stal Sutnar in memoriam čestným občanem Plzně a na jeho rodném domě byla odhalena bronzová plaketa. Fakulta také dostala právo udělovat Ceny Ladislava Sutnara za významné dílo na poli designu, pedagogiky designu a podpory designu.
    Loni začala jednání o zřízení muzea designu v Plzni. Koncem roku 2013 začal děkan s Radoslavem Sutnarem pracovat na knize o Ladislavu Sutnarovi, jejíž křest bude letos v listopadu.
    Letos na jaře bude dále otevřena komorní expozice průřezu Sutnarovým dílem v Západočeském muzeu a fakulta vyhlásí evropskou soutěž v oboru plakát Hommage Ladislav Sutnar. V létě budou ostatky Ladislava Sutnara a jeho ženy převezeny do čestného hrobu města Plzně a plánuje se výstava soutěžních návrhů na pomník hrobu.
    Sutnar se narodil 1897 v Plzni. Podílel se na renomé předválečného Československa v designu užitkových předmětů a publikací, architektury, divadla a výstavnictví. Od roku 1939 působil v USA a proslavil se jako tvůrce jazyka vizuální komunikace.
0 komentářů
přidat komentář

Související články