Památkový ústav založil cenu pro vlastníky kulturních památek

Vložil
ČTK
03.06.2014 22:25
Praha

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) bude udílet novou cenu. Bude se jmenovat Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) a je určena vlastníkům kulturních památek i dalším, kdo se angažují v péči o kulturní dědictví. Na cenu je nominováno 28 kandidátů, které vybrala územní pracoviště NPÚ. Soutěží se v kategoriích obnova památky, objev či nález roku, výstava nebo publikace a záchrana kulturní památky. Cena bude udělena v září u příležitosti Dnů evropského dědictví.
    "Rádi bychom tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování," říká ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.
    Nominace do celostátního kola ocenění uzavřel ústav v květnu. Za každý kraj mohli odborníci NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat maximálně dva zástupce pro každou oceňovanou kategorii. Mezi 28 kandidáty ve všech kategoriích převažují nominace sakrálních staveb. Druhou nejčastěji zastoupenou skupinou jsou obytné budovy - hrady, zříceniny (Nový hrad u Kunratic, Starý Světlov na Kroměřížsku, Brandýs nad Orlicí), zámky (Litomyšl, Trpisty) i obytné domy (Karlova polovina vily bratří Čapků soutěží například s pozdně středověkou vesnickou usedlostí v Žitovlicích a vodním mlýnem v obci Rybníky na Znojemsku).
    Zastoupeny jsou však i méně obvyklé druhy památek - v kategorii objev roku je nominován systém historických dřevěných výpustí rybníku Jordán v Táboře, v kategorii prezentace hodnot výstava Opavské hradby.
    O vítězích jednotlivých kategorií bude v červnu rozhodovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ, ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) a dalších institucí.
0 komentářů
přidat komentář

Související články