Památkáři ocenili záchranu a obnovu kostelů a kaplí

Vložil
ČTK
03.10.2017 16:10
Praha

Praha/Bučovice - Národní památkový ústav (NPÚ) dnes ocenil významné loňské počiny v oblasti památkové péče. Ve všech čtyřech kategoriích porota ocenila zásahy a péči spojené se sakrálními stavbami. Cenu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) dostaly obnova kostela v Úštěku, objev roubené konstrukce v kapli v Odrách, záchrana kostela v Horním Maršově a zpřístupnění rotundy sv. Václava v Praze.


Záchranu raně středověké rotundy v objektu Karlovy univerzity vybrali jako nejzajímavější také lidé v online hlasování. Na zámku Bučovice, kde se dnes ceny předávaly, byl osobností památkové péče vyhlášen Brit Ian Kennaway. Muže, který českým památkářům pomáhal od počátku 90. let, nedávno ocenilo také české ministerstvo kultury.

Ceny Patrimonium pro futuro se udílejí od roku 2014. NPÚ jimi vyzdvihuje příklady dobré péče o kulturní památky, jež jsou nejen ve vlastnictví státu, ale i v rukou soukromníků.

V kategorii obnova památky získala ocenění Společnost pro obnovu památek Úštěcka za stavební obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku. Pozdně barokní kostel se v 90. letech 20. století stal předmětem bankovních zástav a velká rozloha areálu odrazovala potenciální investory. Od roku 2011 ho má nový majitel, který jej s pomocí zmíněného sdružení opravil a loni zpřístupnil veřejnosti.

Cenu v kategorii objev roku získalo město Odry na Novojičínsku za objev roubené konstrukce a malovaného stropu v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách. Konstrukce s hliněnou omítkou s vápenným nátěrem pochází z počátku 18. století, deskový malovaný strop je raně barokní a město přepracováním projektu rekonstrukce umožnilo citlivou obnovu všech nalezených prvků, uvedla porota.

V kategorii záchrana památky má cenu obec Horní Maršov a sdružení Hradní společnost Aichelburg za záchranu hřbitovního kostela v Horním Maršově na Trutnovsku. Osud renesančního kostela dokládá situaci sakrálních staveb, které po odsunu německého obyvatelstva ztratily využití. Kostel po prvních etapách záchrany získala obec, která obnovu dokončila. Kladla důraz na zachování autenticity prostor a všech stavebních etap.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy získala cenu v kategorii prezentace hodnot za zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně v Praze. Zbytky stavby byly objeveny v roce 2004 při rekonstrukci budovy. Škola rotundu ukazovala již během restaurování, dnes expozice návštěvníky seznamuje s unikátním torzem rotundy i s provedenými pracemi. Na webu www.rotunda.pano3d.cz je virtuální 3D prohlídka.
0 komentářů
přidat komentář

Související články