NPÚ ocenil záchranu zámku Třebešice nebo opravu kaple v Návarově

Vložil
ČTK
04.10.2018 08:05
Brno


Praha/Jindřichův Hradec - Restaurovaná zámecká kaple v Návarově na Jablonecku a zámek v Třebešicích na Benešovsku dostaly cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) za významný počin v památkové péči. Cena Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) se udílí ve čtyřech kategoriích, památkáři vyzdvihli také objev hradby středověkého opevnění pod domem v Praze a vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů. Vlastníci památek nebo ti, kdo se o jejich záchranu či obnovu zasloužili, dnes ceny dostali na zámku v Jindřichově Hradci.

Ceny Patrimonium pro futuro se udílejí od roku 2014. NPÚ jimi vyzdvihuje příklady dobré péče o kulturní památky, jež jsou nejen ve vlastnictví státu, ale i v rukou soukromníků. Ocenění za celoživotní přínos v péči o kulturní dědictví převzal historik umění Miloš Stehlík.

Za restaurování zámecké kaple v Návarově v Libereckém kraji mají ocenění vlastníci zámku Petr a Radka Turkovi, kteří obnovu sami platili. Restaurátor Tomáš Berger kapli navrátil podobu z vrcholného baroka. Odstraňovaly se druhotné výmalby, opravovaly štuky, původní polychromie, zlacení a stříbření.

Druhá kategorie je objev či nález roku, v té památkáři ocenili Muzeum hlavního města Prahy za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě na Starém Městě v Praze. Po letech chátrání majitel dům opravoval a odborníci odkryli pozůstatky hradebních zdí a brány ze 13. století. V roce 2016 byla ve sklepě odkryta asi 26,5 metru dlouhá linie hradby. Loni byla ve sklepení objevena brána, jíž se hradbou procházelo. Byla známa jen z písemných pramenů jako brána sv. Valentina.

V kategorii prezentace hodnot zvítězil Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vznik prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími. Za záchranu památky dostali cenu Eliška a Igor Valdovi; deset let obnovují v Třebešicích na Kutnohorsku renesanční zámek s barokními a klasicistními úpravami, hospodářské budovy a sad.

"Hlavní motivací, proč vůbec tuhle cenu udělit, bylo upozornit na dobré příklady praxe bez rozdílu vlastnictví. V prvním roce i v druhém jsme měli docela problém v jednotlivých kategoriích získat zástupce z regionů. Co je pozitivní, že poslední dva roky máme opravdu z čeho vybírat, příkladů je čím dál víc. Spousta památek ale ještě čeká na osvícené vlastníky a investory," řekla dnes ČTK generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

Zvláštní cenu generální ředitelky NPÚ dostalo město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v barokním kostele svatého Vavřince v Chodově. Druhou zvláštní cenu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí na Olomoucku převzal Pavel David, který vyhrál také v internetovém hlasování veřejnosti, a stal se tak laureátem ceny Památky děkují.
0 komentářů
přidat komentář

Související články