Olomouc požádá o dotaci na nový územní plán

Zdroj
Mgr. Lenka Hnilová
Vložil
Tisková zpráva
26.03.2009 13:00
Olomouc - Několik milionů korun z vlastního rozpočtu může ušetřit olomoucká radnice při přípravě nového územního plánu. Pokud uspěje se žádostí o dotaci, mohla by ze strukturálních fondů Evropské unie získat až tři miliony korun.
      Možnost zařadit pořízení nového územního plánu Olomouce mezi projektové náměty pro spolufinancování z prostředků strukturálních fondů EU 2007 - 2013 radnice vítá. "Maximálně můžeme získat tři miliony korun, ale i to je v celkovém rozpočtu částka poměrně významná. Peníze můžeme použít na zpracování konceptu a návrhu územního plánu projektantem či vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území," vysvětlil vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.
      Výzvu k podávání žádosti o dotace vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na konci ledna. Je zaměřena na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Peníze by Olomouc mohla získat z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 - 2013 z oblasti intervence Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. 
      O finance může Olomouc žádat až poté, co podepíše smlouvu se zpracovatelem územního plánu, tedy nejdříve v červnu letošního roku. Výběrové řízení, z něhož teprve vzejde výsledná cena celého projektu, vypsala radnice před několika dny. Podrobnosti k němu najdete na stránkách www.olomouc.eu  v sekci "veřejné zakázky".
      O pořízení územního plánu Olomouc rozhodli zastupitelé 15. září 2008. Magistrát města Olomouce na základě toho zpracoval návrh zadání územního plánu. Ten projednal jak s veřejností, tak s dotčenými orgány, a to dokonce ve dvojnásobně dlouhých lhůtách, než jaké mu nařizuje zákon. Radnice se totiž rozhodla, že do procesu vniku územního plánu města zapojí co nejvíce širokou veřejnost, k čemuž měla napomoci i nebývale rozsáhlá informační kampaň, kterou spustila loni v září. "K návrhu zadání jsme nakonec obdrželi celkem 17 stanovisek dotčených orgánů, jeden podnět sousední obce Kožušany - Tážaly a 153 jednotlivých podání připomínek. Všechny jsme vyhodnotili a zohlednili v upraveném návrhu zadání, které v únoru schválilo zastupitelstvo města," připomněl Dosoudil.
      Územní plán, který postupně vznikne v letech 2008 až 2011, bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Potřebu vzniku nového územního plánu vyvolal kromě jeho stávajícího nevyhovujícího stavu, způsobeného mnoha změnami ve vlastnických vztazích a dalšími úpravami, také nový stavební zákon.
0 komentářů
přidat komentář

Související články