Jsem rád, že Olomoučané berou územní plán vážně, říká primátor

Zdroj
Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
Vložil
Tisková zpráva
05.02.2009 14:15
První fáze přípravy územního plánu města Olomouce se chýlí ke konci. Upravený návrh zadání, který mohli občané dva měsíce připomínkovat, předloží odbor koncepce a rozvoje v únoru ke schválení zastupitelstvu. Vedení města oceňuje, v jak hojné míře se občané do procesu přípravy tohoto dokumentu zapojili. 


Posílat připomínky k návrhu zadání územního plánu mohli Olomoučané od října do konce loňského roku. Celkem přišlo na sto padesát podání, z nichž mnohá obsahovala několik připomínek. Podle vedení města je to velký úspěch. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do přípravy tohoto strategického dokumentu zapojili, ať už tím, že poslali svou připomínku k zadání, nebo že vyjádřili svůj názor v rámci veřejných diskusí,“ řekl primátor Olomouce Martin Novotný. „Oceňuji také to, že se občané nesoustředili jen na své vlastní zájmy, ale jejich připomínky měly širší záběr. Je vidět, že přemýšlejí o tom, jak udělat z našeho města příjemné místo pro život. Jsem rád, že obyvatelé města berou přípravu územního plánu vážně,“ dodal primátor s tím, že řada připomínek je skutečně podnětná a většinu z nich se radnice bude snažit do územního plánu zapracovat.    

Největším a nejpříjemnějším překvapením pro pracovníky odboru koncepce a rozvoje bylo to, že až na drobné výjimky se všechny připomínky skutečně týkaly územního plánu. „Můžu říct, že těch, které byly zcela mimo toto téma, byl opravdu jen zlomek. Problematika územního plánu je skutečně složitá, proto jsme příjemně překvapeni, že ji Olomoučané pochopili a jejich podněty můžeme v drtivé většině případů vyhodnotit jako relevantní,“ podotkl vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil. Každé připomínce se on a jeho kolegové pečlivě a podrobně věnovali a pro každou z nich zformulovali vyhodnocení.

Ne všechny připomínky sice mohou být uplatněny už v tuto chvíli, v žádném případě ale nezapadnou. Zdaleka nejvíce podnětů totiž spadá do kategorie těch, které nebylo kvůli jejich přílišné podrobnosti a konkrétnosti možné zapracovat do obecného textu návrhu zadání. To ovšem neznamená, že by tyto podněty přišly vniveč. „Tyto připomínky budou zohledněny při zpracování konceptu. Jednotlivé podněty předáme zpracovateli k prověření a případnému zapracování do územního plánu,“ vysvětlil Dosoudil. Podle něj se jednalo zejména o konkrétní návrhy změn funkčního využití jednotlivých lokalit či objektů. „Často jsou tyto požadavky v obecné rovině v návrhu zadání již obsaženy, ale konkrétní řešení jednotlivých problémů bude na zpracovateli územního plánu. Ten při přípravě tzv. konceptu bude brát tyto připomínky v úvahu,“ doplnil Dosoudil.
 
Druhá část připomínek se týkala oblastí, které jsou již v návrhu zadání územního plánu obsaženy. Více než čtyři desítky dalších podnětů pak radnice do jeho znění teprve zapracuje. „Návrh zadání tvoří odborníci na danou problematiku, ale přirozeně nemohou pojmout úplně všechna témata. Proto jsme rádi, že nás na ně občané upozornili,“ uvedl Dosoudil. Poslední a nejmenší část připomínek podrobností svého obsahu přesahovala možnosti územního plánu, nebo se této problematiky vůbec netýkala. „I přesto jsme se snažili tyto připomínky pečlivě vyhodnocovat a tam, kde to bylo možné, je předat kompetentním orgánům k řešení,“ ujistil vedoucí odboru.    

Návrh zadání, pozměněný na základě došlých připomínek a požadavků dotčených orgánů, bude předložen ke schválení zastupitelstvu, které zasedá 23. února. Pokud jej schválí, bude tento dokument, včetně připomínek a jejich vyhodnocení, zveřejněn na úřední desce magistrátu a na webových stránkách města www.olomouc.eu.
 
Ti, kteří připomínku k zadání nestihli podat, nemusejí zoufat. Příležitost dostanou v příštím roce, kdy se bude projednávat tzv. koncept územního plánu. Ten už bude mnohem podrobnější a jeho součástí budou i grafické dokumenty s řešením jednotlivých lokalit. Podle vedení radnice bude právě tato fáze pro přípravu územního plánu klíčová a věří, že se občané se svými podněty zapojí ještě v mnohem větší míře. „Otevřená komunikace se evidentně osvědčila – chtěli jsme dát spoluobčanům najevo, že tato problematika se týká nás všech a oni to zřejmě chápou a chtějí spolupracovat. V tomto trendu chceme rozhodně pokračovat i v příštích letech přípravy územního plánu, ale i v dalších tématech,“ uzavřel primátor Martin Novotný. 
0 komentářů
přidat komentář

Související články