Klubu přátel Pardubicka se nelíbí úprava Památníku Zámeček

Vložil
ČTK
16.05.2018 16:20
Pardubice

Jan Žalský

Pardubice - Klubu přátel Pardubicka se nelíbí plánovaná úprava Památníku Zámeček, který za druhé světové války sloužil jako popraviště gestapa. Proti uskutečnění opravy klub organizuje petici, již dříve zveřejnil k záměru kritický otevřený dopis. Zásah do současné podoby památníku, který je národní kulturní památkou, považuje za příliš rozsáhlý a nevhodný, sporná je také idea chystané expozice, řekl ČTK historik a člen výboru klubu Jiří Kotyk.

"Jde o vybudování jakési podzemní expozice, která má být vyplněna zatím neznámými artefakty. Když si uvědomím, co se vlastně zachovalo z bývalého nacistického popraviště, vybaví se mi jen dva popravčí kůly a pouta, která používali gestapáci. Vzniká otázka, čím vyplnit budoucí muzejní expozici," uvedl Kotyk. Odmítá myšlenku, aby v památníku byla část vyhrazena stalinskému gulagu nebo aby se v něm přehrávaly nacistické písně, což považuje za nevkusné vůči příbuzným obětí heydrichiády.

Poukazuje i na skutečnost, že v soutěži na budoucí podobu památníku nebyla udělena první cena, pouze ceny další. Navrhovaná podoba expozice má být představena koncem června. Autory ideového návrhu jsou historik Vojtěch Kyncl s Blankou Jedličkovou.

Klub rovněž upozorňuje na to, že v blízkosti památníku stojí Larischova vila, kde Němci vlastence vyslýchali. Objekt získala Československá obec legionářská, která se snaží zchátralou stavbu postupně s pomocí dotací opravit a zpřístupnit veřejnosti. "Tyto dva projekty si budou do budoucna nějakým způsobem konkurovat," řekl Kotyk. Nezdá se mu vhodné ani to, že by v památníku měl být i koncertní a přednáškový sál, které by podle něj měly být spíše v Larischově vile.

Nový památník má vzniknout ve dvou etapách. Architekti Jan Žalský a Vít Podráský navrhli odstranit současný objekt, ve kterém je expozice. Novou navrhli v podzemí, přístupnou po rampách. Po jejích stranách budou jména 194 obětí. Podle Kotyka je to zbytečné, jména nese již nyní kamenná stéla v památníku, kterou považuje za výtvarně hodnotnější. Žulový pomník věnovaný obětem na místě zůstane jako dominantní prvek. V druhé etapě mají být odstraněny původní přístupové plochy, chystá se úprava cest a zeleně a instalace venkovních osvětlených nosičů, kde budou informace o památníku. Město nechá dosázet les, čímž se podoba území přiblíží roku 1942.

Město chce památník otevřít na jaře 2020, tedy 75 let po ukončení druhé světové války. Předpokládané náklady na první etapu jsou 15 milionů korun bez DPH. Evropská dotace by měla pokrýt 85 procent nákladů, pět procent státní rozpočet a deset procent uhradí město ze svého rozpočtu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články