Anna Svobodová – Prostor mezi stromy

ateliér: Dott. Ing.arch. Petr Janoš / MgA. Ing.arch. Petr Šmídek

Zdroj
JFK 05
Vložil
Tisková zpráva
04.02.2011 00:15
Autorská zpráva:
Stromy jsou od nejbližšího břehu vzdáleny 0,5 km a 0,6 km. Přístup k nim je umožněn lávkou, která je 2 cm pod úrovní vody. Důvodů je několik: lávka bty neměla zbytečně odpoutávat pozronost od stromů a bezprostředního prostoru kolem nich;  samotná cesta ke stromům by neměla být nikterak znepříjemněna.
Lávka v blízkosti stromu vystupuje nad úroveň hladiny a tvoří kolem stromů nepravidelný čtyřúhelník. Směr stran čtyřúhelníků symbolicky míří k významným místům v blízkosti vodního díla.
Stromy nejsou záměrně na dosah ruky.
Konstrukce je z dubového dřeva, které není náchylné na vodní prostředí. Povrch je opatřen vroubky, aby se zamezilo uklouznutí.

Zadání:
Prostor v koruně stromu  - jako vlastní kategorie, prostor k vyjádření emoce, prostor ke snění, trucování, meditaci. Prostor jako elementární vyjádření koexistence člověka a přírody.
Najdi si strom v místě pobytu, poblíž domova, nebo kdekoliv, a navrhni do něj fyzický prostor, který bude Tvým dočasným přístřeším.
Strom může být solitér či skupina. Velikost prostoru není omezena, nesmí mít však žádnou vybavenost infrastrukturou, tj. přípojky vody či elektřiny nejsou dovoleny.
Funkce prostoru souvisí s jeho umístěním i konstrukcí, je přísně individuální.
Vše je dovoleno, využít k nástupu terén či blízký objekt, nebo cokoliv jiného.
Zakázáno je jakkoliv zasahovat do těla stromu, tj. používat hřebíky, vrtat, sekat či užívat jiných invazních metod.
0 komentářů
přidat komentář

Související články