Gabriela Králová - Mezinárodní muzeum vulkánů, Lanzarote

ateliér: Ing.arch. Antonín Novák / asistentka: Mg.A. Zdena Zedníčková

Zdroj
JFK 05
Vložil
Tisková zpráva
04.02.2011 00:15
„1. září 1730 mezi devátou a desátou hodinou se země rozestoupila a již druhý den tu vyrostla hora značné výšky. Za několik dní se otevřel druhý jícen...“ (zpráva očitého svědka o vzniku Montanas del Fuego)

Krajina
Krátery vyrovnané do řady vyznačují polohu hluboké průrvy v zemské kůře, kterou může pronikat tavenina. Toto vulkanické pohoří na Lanzarote bylo v roce 1974 vyhlášeno Národním parkem Timanfaya. Přímo v jeho jádru má vzniknout Mezinárodní muzeum vulkánů jako reprezentativní, občerstvovací a informační bod, který naláká turisty a doplní vyhlídkové trasy (na velbloudu a autobusem).
Důležitým úkolem bylo najít v tomto Národním parku vhodné místo.

Místo
Jedním z významných kritérií výběru místa jsou výhledy charakteristické pro tuto oblast. Poslední kráter na ose nabízí kontrast mezi dynamikou do ruda zbarvených kráterů seřazených za sebou (zakončených nejvyšším kráterem Montana del Fuego) a na druhé straně popraskaný šedý téměř rovný lávový povrch. Jakobychom mohli pocítit zuřivost sopečného výbuchu a následné prázdno, klid a ticho, které po sobě výbuch sopky zanechá. Toto prázdno se o kousek dále ztratí v moři. Místo se nachází v polovině hlavní turistické trasy Národního parku, navíc vedle existující cesty.

Koncept
Navrhovaná budova zakončuje cestu, která vede na vyhlídku, a vytváří jakýsi most mezi dvěma vrcholky. Zároveň se stane průsvitnou zdí rozdělující dvě kontrastní panoramata. Důležitým prvkem jsou rampy, které střídavě nabízejí buď pouze jeden nebo druhý výhled. V patrech - se pak otevře pohled na obě strany, jak na klidnou ztuhlou lávu, tak na osu kráterů. Okolní krajina tvoří součást výstavy, vizuálně i hmatově jako boční strany budovy. Vnitřní prostor je co nejvíce otevřen. V budově se nachází dva vstupy. Hlavní vstup je situován ve vyšší úrovni, vedlejší níže. Vedlejší vstup je určen pro zásobování a v případě  speciálních akcí v muzeu je možno jej použít jako jediný vstup a polovinu muzea (permanentní expozice + restaurace) zavřít. Může tak samostatně fungovat jen konferenční místnost, dočasná expozice a kavárna.

Program
kavárna                                   215 m²
malé foyer                              300 m²
multifunkční sál                        170 m²
dočasná expozice                     130 m²
shop                                       180 m²
velké foyer                              445 m²
šatny                                        85 m²
kanceláře                                 110 m²
permanentní expozice              500 m²
restaurace se zázemím            290 m²

Materiály
- konstrukční systém sloupový podélný (železobeton)
- ocelobetonové stropy
- 2 výtahy tvořící jádro
- vnitřní objemy z průsvitného corianu Dupont na hliníkové konstrukci
- multifunkční a audiovizuální sál opatřeny speciální průsvitnou akustickou stěnou
0 komentářů
přidat komentář

Související články