Studentská soutěž - město Příbor

Zdroj
Renata Šablaturová, Městský úřad Příbor
Vložil
Tisková zpráva
18.04.2013 08:45
Město Příbor vyhlásilo studentskou soutěž na téma Ideové architektonicko-urbanistické řešení prostoru ulic v centru města Příbora – ulice U Brány, Bonifáce Buska, Karla Čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v návaznosti na oživení náměstí Sigmunda Freuda.
Více informací posíláme v příloze, nebo je lze nalézt na tomto odkazu.Zadání soutěže pro studenty:
Úkolem řešitele je zpracování ideového architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulic v centru města Příbora – jednotlivě ulice U brány, Bonifáce Buska, Karla čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v návaznosti na oživení náměstí Sigmunda Freuda podle vymezeného území v předaných podkladech. Vyhlašovatel soutěže očekává kreativní řešení prostoru propojujícího historické centrum města a vytvoření živého prostoru lákajícího k navštívení města.

Řešitelé obdrží po podání závazné přihlášky tyto přílohy zadání:
1. Snímek katastrální mapy - ve formátu dwg
.
2. Výškopis – ve formátu pdf
.
3. Fotodokumentaci současného stavu
4. kopii Územního plánu Příbora – ve formátu pdf - možno stáhnout na webové adrese

5. situace projektových záměrů města Příbora, tj. Revitalizace klášterních zahrad a Rekonstrukce kulturního domu, které přímo navazují na řešené území – ve formátu pdf

Požadovaný rozsah a obsah soutěžního návrhu:

1. širší vztahy 1:5000 až 1:2000

2. Funkční členění ploch 1:2000 až 1:1000

3. Hlavní situace navrhovaného řešení 1:1000 až 1:500
4. Textová část
5. Vizualizace jednotlivých částí v potřebném rozsahu
ozsah a obsah soutěžního návrhu musí být zpracován a předložen v takové podobě, ze které bude jednoznačně zřejmá ideová podstata návrhu.
orma grafického a textového zpracování návrhu: 1x barevný tisk + digitálně na CD – jednotlivé výkresy ve formátu .pdf.
častníkům soutěže nevzniká nárok na úhradu přímých nákladů souvisejících s vypracováním ideového návrhu řešení soutěže.

Zadání soutěže s vymezením řešeného území je umístěno na adrese. Řešitelé obdrží po podání závazné přihlášky výše uvedené přílohy.
Vyhlašovatel soutěže upozorňuje, že se nejedná o architektonickou soutěž ve smyslu soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
komentář
David Mikulášek
18.04.13 05:02
převod AP 8oO
Josef Čančík
18.04.13 07:01
Což o to...
Winter
18.04.13 07:52
zobrazit všechny komentáře