Města bez smogu – soutěž s TX Active

Vložil
Tisková zpráva
12.01.2011 21:00
12 LOFTS v Praze
Ekologická témata se na nás valí ze všech stran, ale jejich myšlenky jsou zřídkakdy dotaženy do smysluplného konce s možností praktického využití. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost se proto dohodl s významnými partnery a k datu 11. 1. 2011 vyhlašuje Soutěž Města bez smogu. Jde o originální počin na poli ekologického stavebnictví, zaměřený na širší odbornou, ale i laickou veřejnost.

Samotná soutěž je ideová, jednokolová. Je pořádána ve spolupráci s ČKA, vybranými fakultami vysokých škol a za podpory řady mediálních partnerů. Záštitu soutěži Města bez smogu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Její zacílení je především na studenty a zájemce o obory jako je architektura, stavebnictví, design a výtvarné umění.

Smyslem tohoto klání je rozšíření obecného povědomí o možnostech betonových výrobků, ploch či konkrétních objektů, které obsahují právě technologii TX Active. Toto označení nesou stavební materiály, které dokáží rozkládat nebezpečné oxidy dusíku, produkované například silničním provozem, a přeměnit je na zdraví neškodné látky. Navíc mají tyto materiály samočisticí schopnosti.
Produkty s jedinečnou technologií TX Active lze využít pro stavby budov z pohledového betonu, ale také pro výrobu dílčích prvků jako jsou např. střešní tašky, betonová dlažba, protihlukové stěny aj. Podstatou pozitivních ekologických vlastností technologie TX Active je cement s obsahem fotokatalyzátoru, tedy látky urychlující rozklad nečistot přirozeným působením světla (více na: www.txactive.cz).

Kostel Dives in Misericordia v Římě
Úkolem soutěžících je vytvoření návrhu betonového objektu s využitím technologie TX Active. Tímto objektem je myšleno vše, co lze umístit kdekoliv na veřejném prostranství. Tedy např. do parku, náměstí, na ulici či silnici a tak podobně.
Návrhy musí účastníci soutěže odevzdat do 25. února 2011. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže i veřejného hlasování proběhne 13. dubna 2011 na brněnském Stavebním veletrhu.

Všechny návrhy splňující soutěžní podmínky budou umístěny na veřejně dostupných stránkách soutěže: www.bezsmogu.cz. Zde bude také probíhat hlasování široké veřejnosti o nejlepší návrh, jehož autor bude odměněn částkou 10.000,- Kč. Z hlasujících bude vylosováno několik osob, které získají atraktivní ceny od značky Apple. Jednou z nich bude i oblíbený telefon iPhone. Soutěž je možné sledovat také prostřednictvím Facebooku.

Vlastní soutěž vyhodnotí nezávislá, odborná porota složená z významných osobností, jež jsou uznávané kapacity ve svých oborech a zástupců společnosti vyhlašovatele.

Složení poroty:

Řádní členové poroty:
Ing. Jan Hrozek – předseda představenstva společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Mgr. Daniel Piršč - designér
Ing. arch. Ludvík Grym – autorizovaný architekt
Gábina Páralová – módní návrhářka
MgA. Pavla Kačírková – sochařka

Náhradní členové poroty:
Ing. arch. Markéta Veselá – autorizovaná architektka
Miroslav Příkopa – vedoucí marketingu a komunikace, Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost

Ocenění získají tři nejlepší návrhy a to v této podobě:
Cena za 1. místo ve výši 50.000 Kč
Cena za 2. místo ve výši 20.000 Kč
Cena za 3. místo ve výši 10.000 Kč

Zvonice Dalton State College v USA
Tunel Umberto I. v Itálii
0 komentářů
přidat komentář

Související články