Cena Petra Parléře 2008 - hold tichému prostranství

Vložil
Tisková zpráva
20.10.2008 14:20
Tentokrát, na rozdíl od předchozích ročníků, hodnotitelská rada architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře pod vedením prof. ing. arch. Miroslava Masáka jednomyslně rozhodla, že nejvyšší cenu v hodnotě 200 000 Kč obdrží studie ing. arch. Martina Rosy a Ing. arch. Jana Kratochvíla zabývající se rehabilitací městského hřbitova v městě Vítkově. Ocenila celkové řešení prostoru, které klade důraz na paměť tohoto historicky významného místa v Sudetech a přitom zachovává jeho kouzlo. Svým rozhodnutím hodnotitelská rada soutěže obrací pozornost veřejnosti k prostorům ticha, místům úkrytu a setkávání, které představují již po staletí záchytné a opěrné body, kde odpočívají předkové a kde vzniká paměť celého společenství.


Cenu Hochtief CZ - prostor pro život získal tým akad. arch. Michala Šrámka, Jana Proksy a Lucie Vencelidisové za studii nového centra obce Svatobořice-Mistřín. Autoři se zde invenčním způsobem zhostili poměrně obtížného tématu, neboť Svatobořice-Mistřín je obnovené "dvojsídlo", které v současné době nemá přirozené jádro. Návrh správně, spíše nežli klasické náměstí, definuje bohatší strukturu s měřítkem vesnice, která nese v sobě potenci sloužit a být živá po celý rok. Řešení zeleně ve formě vinohradu má kompoziční a symbolický význam. Cena je dotována částkou 50 000 Kč.

Cena SSŽ - za přínos k rozvoji architektury v hodnotě 50 000 Kč byla přiznána ing. arch. Zbyňku Ryškovi za návrh revitalizace a dostavby bývalého kláštera Voršilek v městě Jeseníku, jehož ústředním prvkem je budova nové knihovny koncipovaná jako rajský dvůr obklopený ambitem a vložený do již existujícího dvora. Zásadní roli v koncepci místa hraje atmosféra. Jak konstatuje autor studie "je to místo za zdí, místo kam se vstupuje branami a pasážemi, místo schované v útrobách města".

Celkem došlo 15 architektonických studií na 11 vyhlášených témat. Do soutěže přijala porota 13 studií, jenž se zaměřily na zadání, které do soutěže zaslala města Hořovice, Cheb, Jeseník, Semily, Svatobořice-Mistřín,Třeboň a Vítkov. Žádné studie neobdržela města Čerčany, Hlučín, Loket a Opava. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 architektů. Porota pracovala ve složení: ing. arch. Pavel Hnilička, ing. arch. Ivan Hnízdil, ing. arch. Tomáš Hradečný, ing. arch. MgA. Alena Hýblová, ing. arch. Milan Korner, akad. arch. Petr Kovář, prof. ing. arch. Miroslav Masák, ing. arch. Jan Sedlák a ing. arch. Jaroslav Wertig.

Ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu v lednu 2009.

www.cenapp.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
parler strouha mrkvicku
Jan Sommer (hlas z hnojiste)
12.10.08 11:03
zobrazit všechny komentáře

Související články