Deset měst dostane návrhy, jak upravit své veřejné prostory

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
22.01.2008 14:20
Praha


Praha - Deset českých měst dostane pro případné využití architektonické studie, podle nichž mohou upravit své veřejné prostory. K  dispozici jim jsou práce ze soutěže o Cenu Petra Parléře, do níž se letos přihlásilo 91 architektů, nejvíce za její pětiletou historii. Města dostanou nejen tři nejlepší návrhy vybrané porotou, ale i všechny další studie.
    Také těch bylo letos rekordních 40, skoro dvakrát více než loni. Porotě se nejvíce líbila studie architektonického řešení náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, kterou připravily Simona Fišerová a Adéla Středová. Návrh počítá se sjednocením různých prostor náměstí, akcentuje jeho jednotlivé historické části a navrhuje i novostavby, dostavby proluk a úpravy fasád.
    "Oceňuji to, jak nápaditě studie zvládla jediným zásahem zorganizovat určený prostor do nových měřítek a zároveň jej kultivovat, oddělit sakrální objekt kostela od světské části reprezentované radnicí a připravit každému jeho prostor," uvedl dnes předseda poroty, architekt Jaroslav Wertig.
    Vítězný návrh je honorován 200.000 korun. Další dvě dílčí ceny udílejí partneři soutěže. Cenu za originální ideu "krajinného náměstí" směřující k obnově areálu městských sadů v  Kraslicích dostanou Igor Kovačević, Yvette Vašourková a Věra Šatochinová. Dílčí cenu za přínos k rozvoji architektury měst si odnesou Lukáš Pecka, Barbora Šimonová a Jiří Vokřál za urbanisticko-architektonické řešení "radničního náměstí" v Tišnově, tedy pojednání prostoru před radnicí jako nové náměstí.
    Architektonickou soutěž pořádá Společnost Petra Parléře, a to ve dvou kolech. V prvním podávají města a obce své náměty na úpravy veřejných prostranství a budov do výběrového řízení. Z něj vzejde maximálně deset soutěžních zadání, která se ve druhém kole stanou předmětem architektonické soutěže.
    Počet měst, které společnost osloví, roste od 200 do 278 v  letošním ročníku. Přihlašuje se pak přibližně 30 měst a obcí. Víc než deset pak společnost vybírat nechce ani do budoucna, aby nemusela klesat kvalita soutěže, uvedl Allan Gintel za Společnost Petra Parléře. Podle něj se zvyšuje kvalita odvedených prací, o soutěž mají také více zájem i renomovaní architekti.
    Soutěž má letos nové motto: Vracíme městům paměť, půvab a krásu. Jejím hlavním přínosem je podle pořadatelů fakt, že i menší města mohou získat architektonické a urbanistické studie, na jejichž zadání by samy neměly prostředky. Soutěž pomáhá na místní úrovni zamýšlet se nad veřejným prostorem, úlohou architektury. Radnice pořádají nad návrhy veřejné debaty.
    Během pětileté historie soutěže se dosud realizovaly tři návrhy - ani jeden nebyl vítězný. Relativně malý počet realizací pořadatelé vysvětlují delší dobou potřebnou od studie ke stavbě.
0 komentářů
přidat komentář

Související články