Biografie
Narozen 28. 4. 1888 v Praze. Studium architektury na české technice v Praze u J. Schulze a J. Fanty, již od roku 1909 činný v ateliéru J. Kotěry. V té době podniká řadu studijních cest po celé Evropě. Od roku 1917 má samostatný projektový ateliér v Praze. V letech 1928-38 pracovníkem Státní regulační komise hl. m. Prahy, současně však projektuje a realizuje velké množství staveb. Své práce prezentuje na výstavách u nás i v zahraničí. Získává doktorský titul. Aktivní člen Společnosti architektů, Klubu architektů, Inženýrské komory, SVU Mánes, Svazu architektů ČSSR a ČSR. Za 2. světové války účastník odboje, za pražské revoluce členem České národní rady. Od roku 1945 pracovníkem Zemského národního výboru. V padesátých letech politickým vězněm, roku 1960 rehabilitován, roku 1968 jmenován zasloužilým umělcem. Umírá 22. 12. 1973 v Praze.
Činnost L. Machoně byla neobyčejně rozsáhlá a mnohostranná - od urbanismu přes návrhy a rekonstrukce budov, interiéry, scénografii až k pomníkům. Byl reprezentant moderního klasicismu a funkcionalismu. Jeho přestavba pražského Klementina a Strakovy akademie, dostavba právnické fakulty v Praze, jeho velkorysé stavby v Pardubicích či památník J. A. Komenského v Naardenu patří k významným dílům naší meziválečné architektury.
Ing. arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty

Realizace a projekty
řada scénických výprav v pražských divadlech, zejména v Divadle na Vinohradech, 1906-21
kubistické interiéry v Praze: Lannovy vily, 1915; Ebnerovy prodejny, 1919; Lindauerova obchodu Na Perštýně, 1919 aj.
fasáda a vnitřní úpravy Realistického divadla, Praha-Smíchov, 1918,1923
Kolonie rodinných domků družstva Domov, Praha-Žižkov, od 1921
Kolonie vil a rodinných domků v Rybářích a v Stromkách, Praha-Vinohrady, 1923-29
Dvouvila bratří Čapků, Bratří Čapků 1853-54, Praha-Vinohrady, 1923-24
Nájemné bytové domy, Korunní tř. 1901 a 1779, Praha-Vinohrady, 1923-24 - s L. Hronem
Vila sochaře O. Španiela, Na Ořechovce 487, Praha, 1924
Budova pošty a telegrafu, dnes okresní úřad, Pardubice, 1923-2419
Pasáž obchodního domu, Pardubice, 1924
dokončení právnické fakulty UK podle koncepce J. Kotěry, avšak s vlastními interiéry, 1924-30
přestavba pražského Klementina pro Univerzitní a Technickou knihovnu (1924-52): nástavba střešního patra do Křižovnické ul. a interiéry Univerzitní knihovny (1924-26), budova nové studovny v nádvoří (1928-30), přestavba a interiéry Technické knihovny (1934, 1948)
velkoryse řešená Státní reálka, dnes Pedagogický institut, Pardubice, 1925
Čs. výstavní pavilón, Philadelphia, USA, 1926
Rodinný dům, Hviezdoslavova 960, Praha-Vinohrady, 1927
Jezdecké kolbiště v pražské Stromovce, 1927 - s F. Strnadem
Okresní úřad, Kutná Hora, 1928
Sokolovna, Dobruška, 1930
Gymnázium, Chomutov, 1930
Sokolovna s kinem, Selská 674, Praha-Hostivař, 1931
Budovy okresního soudu a finančních úřadů, Pardubice, 1931-32
interiéry bufetů a restaurací: Koruna na Václavském nám. v Praze, 1931; Černý pivovar na Karlově nám. v Praze, 1933; na Regent Street v Londýně, 1938
modernizace hotelu Zlatá husa, Václavské nám. 839, Praha, 1932
Úprava kaple s hrobem J. A. Komenského, Naarden, Nizozemí, 1934-37
architektonické řešení asi 30 památníků a pomníků, např. pomníku E.Denise v Nimes ve Francii (1924), Mikoláše Alše a rodiny Suchardů na vyšehradském hřbitově v Praze, aj.
úprava budovy býv. Strakovy akademie v Praze pro předsednictvo vlády, 1938-41
účast v 66 architektonických soutěžích, z nichž většina zůstala nerealizována
spolutvůrce výstavy Architektura v českém a slovenském národním dědictví v paláci U Hybernů v Praze, 1951
spoluautor hotelu Solidarita, Praha-Vinohrady - s A. Müllerovou

Literatura      
Kubíček, J.: Ladislav Machoň. In: Architektura ČSSR č. 7/1968