Automat

Automat
Ladislav Machoň: Nový typ jídelny

    Jiný způsob a tempo práce vymáhá si i jiný způsob života, jinak se rozdělí doba pro práci a odpočinek a jinak se užívá volných chvil. Doznal změn nás celý život a změnily se tedy i naše zábavy; co dříve považováno nutným k vyžití - to dnes se zcela pomíjí. Tak zejména není již doba dlouhého vysedávání při sklenici piva, při dýmce v „útulné" zakouřené „hospůdce", s povídáním o drobných událostech úzkého okolí a široké zahraniční politice. Dnešní člověk nemá času ani chuti k takovému vysedávání a zábavě - musí svůj čas využíti rychleji a lépe. Práce shrnuje se v celistvé tempo dne s malým odpočinkem v poledne a teprve před večerem je více volnosti pro oddech a zábavu. Proto není možno v poledne na dlouho zasednouti k jídlu a pojísti pomalu v družném rozhovoru s rodinou nebo známými: je třeba si pospíšiti. A večer? Kolik zbude vám času, chcete-li do divadla, koncertu, biografu aneb zaskočiti do tělocvičny. A tu musíte míti možnost přijíti k připravenému jídlu. Takovou možnost nedává nám starý typ „hostince". Žádáme volnost výběru, přehled, rychlou obsluhu - to jsou směrnice pro nové jídelny. Každý chce a musí se starati sám o sebe a bude nejlépe a nejrychleji obsloužen.
    A tak vzniká nový typ jídelny; vzniká u nás pomalu, ale zakotví jistě pevně a rozšíří se. Co chceme od něho? Aby bylo radostné se zde zastaviti: aby bylo kolem světlo, veselé barvy, čistý vzduch a čerstvá jídla, hygienicky připravená před vašima očima. Pak musí býti také i jistota, že stejně jako zevnějšek i celý provoz je radostný s vůlí nejlepší služby.
    Přihlédněme k provozu. Předpokladem bude nejvyšší možná účelnost: jídelny jsou pravidlem uvnitř města, kde jest třeba v každém domě šetřiti úzkostlivě místem. A proto skládají se nutné prostory logicky vedle sebe i nad sebe, dělí se v patra a polopatra, aby byly využity různé výšky strojů a zařízení. Omezí se na minimum lidská síla: zpracování v kuchyni i dopravování do jídelny jest zmechanisováno. Ruce nahrazeny stroji: pračky, škrábací a mísící stroje, kotle na mléko, kávu, polévku atd. Nic neponecháno náhodě: přesně vařící kotle a pece; na půl stupně přesně chladicí zařízení, výroba čerstvých nápojů, strojní zařízení výčepu piva a jeho uskladnění, přehledná skladiště a řádné jich doplňování.
    Nejen však zboží, nýbrž i předmětům jest věnovati péči. Zařízení i nářadí (příbory) musí býti nejen hodnotné svým materiálem, ale i formou a musí býti vhodné i příjemné k používání. Veliký provoz diktuje sám o sobě nutnost nejlepších hmot, které se neopotřebují a které se snadno ošetřují. Zde nelze šetřiti.
    Jak pečlivá je příprava vně, tak i pečlivé je ošetření zboží v jídelně. Chlazení na švédských stolech, v zasklených skříních - udržování teplých jídel v plynových a elektrických ohřivadlech, všude tekoucí voda - vše viditelné, osvětlené ostrým reflektorem - aby nebylo stínu nečistotnosti.
    Stejně důležitý jest požadavek čerstvého vzduchu; musí se stále měniti - bez průvanu, v létě ochlazený, v zimě ohřátý. Ventilování ve spojení s vytápěním místností  bude úloha, kterou jest řešiti s obzvláštní péčí. Příprava i vaření jídel nesmí zápachem obtěžovati jídelnu, ať již tato příprava se děje ve zvláštních kuchyních nebo v jídelně přímo - nesmí však také svým ohništěm vzduch ohřívat tak, aby pobyt zde byl nepříjemným!
   Je  tedy celek i detail nutno dobře  uvážit a  provoz pečlivě studoval, aby bylo možno vytvořit opravdu typ nové jídelny, vzorný, který bude žít s námi příjemně a radostně. A tak nám bude také vždy dobře sloužiti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ladislav Machoň