Ideová soutěž na umístění Nového Národního divadla v Praze

„Nové divadlo“

Ideová soutěž na umístění Nového Národního divadla v Praze
Spoluautor:Alios Kubíček, Karel Pecánek
Soutěž:1922


Soutěž je v prvé řadě regulační a není postavení divadla tak naléhavé, aby toto bylo umístěno na prostoře dnes v Praze volné. Z toho důvodu volí projektanti polohou nejlepší místo: střed města a upravují dosud nevyřešené „náměstí Republiky“, bourajíce kasárny Josefské. Předpoklady komunikační jsou spojení s Karlínem „Poříčí“, spojení s Letnou „třídou Revoluční“ a „Příkopy“. Komunikace vedlejší jest ulice Truhlářská. K těmto stávajícím přistoupí ještě přímá spojka s „Florencí“. Pevné budovy jsou skupina finančního ředitelství s celnicí, řada domů u „Obchodní Komory“ a „Obecní dům“. Navrhovaná disposice vytváří jednotný prostor, doplňuje stávající budovy novými hmotami a urovnává vyústění jednotlivých ulic. Budova divadla umísťuje se kolmo k ose celnice a nechává pokud možno nejvíce prostoru mezi divadlem a průběžnými směry komunikačními.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ladislav Machoň