Biografie
Vystudovala architekturu na brněnské Fakultě architektury VUT, absolvovala stáž na Ecole d'Architecture de Paris La Villette. Pracovala v ateliéru New Work, od roku 2003 je zakládající členkou arch. studia Ellement. V letech 2003-11 působila jako asistentka, posléze vedoucí ateliéru na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Realizace a projekty