Novostavba pivovaru v Kroměříži – 1. selský pivovárek

Novostavba pivovaru v Kroměříži – 1. selský pivovárek
Právo vařit pivo je v Kroměříži přibližně stejně staré, jako město samo. Připomínkou jsou domy Měšťanského nebo Arcibiskupského pivovaru, které už dnes slouží jiným účelům. Historická návaznost a selská rodinná tradice vedli k výstavbě malého pivovaru nacházející se na okraji města. Přáním investora bylo vytvořit stavbu, která bude mít nadčasovou hodnotu s přesahem pro další pokolení.
Samotná novostavba se nachází v bývalém výzkumném zemědělském areálu, kde sídlí různorodé firmy převážně výrobního charakteru. Toto území zatím není žádným způsobem urbanisticky řešeno, každá z firem využívá stávající objekty s minimálními stavebními vstupy.  Novostavba je situována na hranici areálu, v těsném sousedství zemědělské výroby - statku, polí a volné krajiny.  Naším záměrem byla kultivace této městské periferie a využití potenciálu místa, které může být turisticky zajímavé díky pohledu na město a blízkému okolí.
Objekt pivovaru je určen pro výrobu piva a jeho distribuci, sídlí zde firemní prodejna. V letních měsících je na horní terase otevřena letní zahrádka, která je umístěna na ploché střeše objektu a v zahradě. Z obou míst je nádherný pohled na město Kroměříž a Hostýnské vrchy.
Dispoziční a prostorové řešení minipivovaru bylo navrženo účelně, tak aby co nejmenší plocha obsáhla všechny provozní požadavky. V přízemí se nachází sklad, který je samostatně přístupný, zázemí zaměstnanců, místnost pro zrání piva, plnění a prodejna. V patře je prostor varny a spilka. Na funkční náplň reaguje i hmota objektu. Schodiště je vysunuto mimo objekt a umožňuje vstup na terasu bez narušení vnitřního provozu, tímto krokem jsme vyřešili dispozici a zároveň i hmotově rozdělili budovu. Vzhledem k charakteru provozu je schodiště nevytápěné, obezděné lícovými cihlami řezanými na půlku, vytváří tak příjemnou strukturu z vnitřní strany. Ze strany vnější je schodiště určitou parafrází na "pivovarský komín" symbolizující prosperitu místa a v dnešní podobě zároveň novou funkční náplň. Dodatečně byl na požadavek investora řešen ještě jeden přístup na terasu objektu samostatným vnějším schodištěm.
Materiály v interiéru i exteriéru spolu korespondují. Vzhledem k typu stavby jsme si mohli dovolit zvolit syrovější zpracování detailů a použití materiálů. Důležitým prvkem se stala cihla, která se objevuje jak v exteriéru, tak v interiéru.  Cihly byly použity nové lícové, ale také recyklované cihly z demolice. Záměrem bylo použít materiály, které jsou kvalitní a příjemně stárnou. Stěny jsou zděné z keramických tvárnic, stropy z pohledového betonu s otiskem po prkenném bednění. Zázemí skladu je vyzděno z cihel. Podlahy jsou pokryty průmyslovou stěrkou, pouze v prodejně a prostoru varny je cihelná dlažba. Na okenní rámy a okenice byla zvolena lahvově zelená (pivovarská) barva, která doplňuje barevnost cihel a odkazuje k minulosti pivovarských staveb a jejich barevnému řešení.

Objekt 1. selského pivovaru je zasazen do uzavřené zahrady, která je vymezena vysokým zděným plotem, který v místě stavby stál již před její realizací.  Vzniká zde odpočinkový prostor s příjemnou atmosférou. Zahrada je nyní využívána návštěvníky pivovaru při letních zastávkách a projížďkách po kraji. Při realizaci byly na zahradě a horní terase umístěny stabilní výčepní stoly.

ellement, Lucie Šmardová
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pivovárek - hodnota:)
Rudolf Žofka
12.03.15 09:26
nádhera
Hanák
12.03.15 03:19
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ellement architects s.r.o.