Chráněné bydlení

Chráněné bydlení
Adresa: Na Hrádku 100, Fryšták, Česká republika
Investor:Zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením Hrádek, Fryšták
Projekt:11-12.2000
Realizace:2001-1.2002

Zastavěná plocha:390 m2
Obestavěný prostor:2050 m3
Náklady:8 000 000 CZK


Konstrukce: Martin Nedbálek
Statika: Zdeněk Kůra
P
říprava zakázky: Pavel Šimeček
D
odavatel: Sanace spol. s r. o., Zlín

Interiérové dveře a protipožární prosklené konstrukce: VIPAX, a. s.
Prostranství před Jadrníčkovou vilou, ve Fryštáku za náměstím, nebylo velké zato se vzrostlými stromy a vila byla a je památkově chráněná. Provozní schema novostavby bylo přesně připraveno. Ze začátku to rozhodně nevypadalo jako zajímavé zadání.

Secesní stavba patřila majiteli továrny na ohýbaný nábytek (TON) a od r. 1994 v ní našlo útočiště 28 mentálně postižených dětí. Novostavba měla poskytnout prostor pro chráněnou dílnu a ubytování dalším 12 až 15 lidem.

Snahou autorů je každou stavbu za každou cenu navrhnout co nejvíce objektivně, jako samostatný objekt, bez sentimentálních vazeb k okolí (to neznamená bez respektu), bez odkazů a symbolů. Jen tak může poskytnout uživatelům potřebnou svobodu.

Toto lze ovšem těžko naplnit, když jedinné možné umístění je v rohu parcely a jedinný možný půdorys je tvaru L. Navíc je místo stavby obklopeno jednoduchými formami dvorních kůlen, dílen a garáží. Na blízkost tohoto nářečí jsme se neohlíželi a rozhodli jsme se stavbu provést ze zdiva tl.25 cm a na potřebných místech ji zateplit a opláštit dřevem. Důležitý byl nevelký výškový terénní rozdíl, díky kterému bylo možné i vhodné přenést ono L do řezu stavbou a potom jej otočit okolo vodorovné osy přibližně ve výšce očí.

Přechod tohoto principu do pláště objektu potom měl stavbu definitivně zcelit a uzavřít do sebe. Konstrukce: zdivo z keramických bloků tl. 250 mm, ocelové sloupy, železobetonový strop, střecha dřevěná s ocelovým průvlakem, zateplení minerální rohoží, obvodový plášť ze smrkových prken na opeření, dřevěná okna z lepených profilů.
NEWWORK
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEW WORK