Zumtobel Lighting

Zumtobel Lighting

Jankovcova 2, 170 00 Prague
+420 266 782 200
+420 266 782 201
praha@zumtobel.com

Světlem chceme vytvářet prožitky, ulehčovat práci, zvyšovat komunikaci a bezpečnost - to vše s plným vědomím naší odpovědnosti za životní prostředí.

Hlavní obrázek

Na základě této vize vyvíjí firma Zumtobel, podnik ze skupiny Zumtobel Group, již přes 50 let inovativní a individuální světelná řešení, která vyhovují ergonomickým a ekonomicko-ekologickým požadavkům a vytvářejí estetickou přidanou hodnotu.
S 50 vlastními prodejními organizacemi a zastoupením v celkem 70 zemích je firma Zumtobel schopna mezinárodní prezentace u zákazníka přímo na místě. Podnik s kořeny ve Vorarlbergu klade velký důraz na mezinárodní kontakt s celosvětovou sítí specialistů a partnerů pro plánování v rámci oboru osvětlení.

Realizations and projects

Průmysl a technologie
Kancelář a komunikace
Prezentace a prodej
Hotely a wellnes
Galerie a kulturní zařízení
Zdraví a péče
Sport a volný čas
Dopravní stavby a parkoviště
Orientace a bezpečnost

Emoční účinek světla

Celistvými světelnými řešeními vytváří firma Zumtobel světelné scény, díky kterým je možné prožívat souhru světla a architektury v celé její mnohotvárnosti. Světlo rozvíjí v souhře s prostorem a architekturou zcela osobitou tvůrčí schopnost. Kombinované použití svítidel, managementu osvětlení a nouzového osvětlení odpovídá architektuře budovy a řídí se danou aplikační situací.

Nová technologie v akci

Poskytnout člověku světlo v jeho nejlepší kvalitě pro každý druh činnosti - firma Zumtobel při sledování tohoto cíle využívá všech technických možností. Technologie jako waveguide, mikropyramidová struktura, jakož i technologie LED se u firmy Zumtobel přetváří v kvalitní produkty, systémy a vyzrálé koncepty osvětlení. Zvláštní důraz se v aplikovaném výzkumu klade na energetickou efektivitu. Řízení osvětlení v závislosti na denním světle a svítidla se zvýšenou provozní účinností, jako jsou např. svítidla PANOS PSP+R typu downlight se stříbrnou povrchovou úpravou reflektorů, zajišťují při stejných předpokladech ohledně zdrojů světla více světla a jasu než standardní řešení.

Orientace na design jako součást podnikové kultury

Vlastní tvůrčí schopnost a přidanou hodnotu světla tvoří dokonalá kombinace optimální kvality světla, technologické schopnosti inovace a designu. Za to ručí produkty jako:
  • systém světelných pásů TECTON od studia Nicholas Grimshaw & Partners
  • světelný systém pro kanceláře LIGHT FIELDS od Ettore Sottsasse & Chrise Federna
  • svítidla Task Area HELIODISC od Hadi Teherani
  • systém zářičů VIVO od studia EOOS
  • systém zářičů SOLAR II od Massima Iosa Ghiniho
  • vestavné svítidlo 2LIGHT od Hartmuta S. Engela
  • svítidlo s evakuačním znakem ONLITE od Mattea Thuna

Světlo vytváří pohodlí

Aby se dosáhlo co nejlepší kvality osvětlení pro člověka, zkoumá firma Zumtobel zdravotní účinky světla a neustále zlepšuje jejich využitelnost. Přitom zohledňuje také spotřebu energie osvětlení. Koncept rovnováhy mezi světlem pro pohodlí člověka a optimální energetickou efektivitou uvádí do souladu oba aspekty osvětlení: Human Light + Energy Efficiency = "Humanergy Balance"

Spolupráce s projektovými partnery pro více šancí a možností

Firma Zumtobel se profiluje jako globální partner v mezinárodním obchodě s investory a stavebníky, architekty, projektanty osvětlení a elektroinstalace, elektrikáři, velkoobchody a mezinárodními prodejními partnery. Základem integrovaných řešení projektů jsou kvalitní koncepty světelného řešení, co do funkcí a designu inovativní technika, jakož i široká nabídka osobních služeb.

Náskok díky vědomostem

Firma Zumtobel udržuje trvalé spojení se zákazníky pomocí intenzivního dialogu na svých světelných fórech, jakož i prostřednictvím center pro světlo a poradenství v 15 lokalitách. Nejmodernější světelné fórum bylo otevřeno v listopadu 2005 ve městě Dornbirn. Doposud této jedinečné platformy k prohloubení důležitých a prakticky orientovaných základních vědomostí, informací o produktech a jejich použití ve workshopech a seminářích využilo přes 30 000 zákazníků z celého světa.