Main Point Karlín

Main Point Karlín
Lokalita
Poloha pozemku je v kontextu okolní zástavby zcela výjimečná. Tak jako protější Danube House tvoří příď nové výstavbě River City Prague, budova Main Point Karlin uzavřela a završila dominantní přídí mohutný blok zástavby počínající hotelem Hilton. Tato příď se stala přirozenou dominatou v ose komunikace Rohanské nábřeží od hotelu Olympic.
Pro lokalitu byla dána poměrně jasná regulační pravidla, v mnohém výstavbu silně omezující – výškové i půdorysné regulace, dopravní napojení, pěší trasa vč. lávky procházející napříč pozemkem, zachování proplachovacího kanálu …

Koncept návrhu
    Cílem bylo nalézt tvar a strukturu nové zástavby, která vytěží z daného pozemku maximum a zároveň neztratí nic ze svých kvalit při důsledném dodržení všech daných regulací a omezení. Navržený objekt organických tvarů splňuje všechny tyto požadavky. Není třeba řešit rozdíly v požadované šířce ulic, průchody územím, příjezdy k benzinové pumpě – zaoblené fasády se všem těmto překážkám vyhnou elegantní křivkou a výsledný tvar budovy neztrácí nic na své působivosti. Jako by zde žádná omezení neexistovala a budova byla postavena na stopě dávno zaniklých vltavských ostrůvků.
    Tento klín vložený mezi ostře řezanou, monumentální stavbu Danube House a rozdrobenou zástavbu starého Karlína neodporuje ani jedné z obou zmíněných stran. Jemné křivky nekonkurují přídi Danube House ani netvoří neprostupnou hradbu směrem ke Karlínu, naopak se otevírají pěším procházejícím přes lávku a nabízejí klidný prostor široké kryté pasáže přímo pod středem budovy.
    Hlavní fasáda budovy – zakřivená plocha, jakýsi „pás“, zaobalující 3. – 10. np – je výrazně plasticky tvarována vertikálními pilastry a zároveň je po celém obvodě prolomena francouzskými okny (na celou výšku kanceláře). Fasáda tím získává hloubku a zajímavý proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí (jasně se odlišující od unifikovaných plochých prosklených fasád), a zárověň při pohledu zevnitř nabízí díky francouzským oknům unikátní výhledy na Prahu.
Veškeré fáze návrhu, od urbanistického tvarování hmoty stavby, až po finální řešení konstrukčních detailů, byly řešeny s vizí vzniku svébytné moderní ekologicky šetrné administrativní budovy, která je zároveň maximálně vstřícná ke svým uživatelům – tzn. Maximum „jednoduchých řešení“ bez závislosti na složitých technologiích (možnost větrání okny, přirozené stínění oken meziokenními pilíři, vnější žaluzie, jendoduše čitelný půdorys libovolně dělitelný ...). V maximální možné míře jsou pro stavbu uvažovány místní dále zpracovatelné materiály bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě a estetickém výrazu.

Vnitřní dispozice
Hlavní náplní budovy MPK budou kancelářské prostory, tomuto faktu je podřízen celý návrh půdorysné stopy. Organické tvary umožňují velmi variabilní kancelářské využití. Z jednotlivých komunikačních jader (která zároveň obsahují potřebný servis – toalety, kuchyňky, úklid, archivy, …) se vstupuje vždy do středu nejširší části objektu. V nejužší části (cca 14 – 16 m) se půdorys zúží na klasický trojtrakt se střední zónou jednacích  a komunikačních prostor.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Porcupine House?
Dr.Lusciniol
16.02.12 10:04
show all comments

more buildings from DAM architekti s.r.o.