Byla vyhlášena ZUMTOBEL GROUP AWARD 2014

Publisher
Tisková zpráva
04.09.2013 22:30
Zumtobel Lighting

Již počtvrté vypisuje skupina Zumtobel Group soutěž architektů za vyšší kvalitu života a udržitelnost budovaného životního prostředí – cenu ZUMTOBEL GROUP AWARD – INNOVATIONS FOR SUSTAINABILITY AND HUMANITY IN THE BUILT ENVIRONMENT.
Své aktuální projekty mohou v době od 1. září do 30. listopadu 2013 posílat architektonické a inženýrské kanceláře, městští a územní projektanti, univerzity a mladé technologické firmy, nevládní organizace, jakož i veřejné a privátní iniciativy.


Tři kategorie
Cena ZUMTOBEL GROUP AWARD je vypsána v následujících třech kategoriích, které jsou prezentovány vždy jednou ze tří značek mezinárodního světelného koncernu:
  • Buildings
  • Urban Developments & Initiatives
  • Applied Innovations
Kategorie Zumtobel „Buildings“ (budovy)
V kategorii „Buildings“ – reprezentovanou společností Zumtobel – lze podávat projekty k budovám, které byly dokončeny v posledních dvou letech (30. listopad 2011 až 30. listopad 2013). Kategorie zahrnuje jak projekty novostaveb, tak i sanační projekty. Oceněný projekt musí odpovídat nanejvýš estetickým nárokům a mimo to musí vykazovat inovační řešení pro optimalizované využití přírodních zdrojů, ochrany přírody a zlepšení životních podmínek. Zvláštní pozornost bude porota klást na aplikaci nejnovějších technologií.

Kurátoři a předávání cen
Kurátory ceny Zumtobel Group Award 2014 budou jako i v předchozích letech Kristin Feireiss a Hans-Jürgen Commerell z Aedes Architekturforum v Berlíně. V rámci prvního kola bude porotou z došlých prací vybráno vždy 14 projektů na každou kategorii. Hlavní porota, složená z mezinárodně uznávaných expertů z různých disciplín, nominuje na jaře 2014 pět projektů pro každou kategorii a z těch vybere vždy jednoho nositele ceny. Slavnostní předávání cen se uskuteční na podzim roku 2014.

Všechny další informace ohledně ZUMTOBEL GROUP AWARD najdete na adrese
> http://www.zumtobel-group-award.com

Zumtobel. The Light.
0 comments
add comment

Related articles