Soutěž o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“

Publisher
Tisková zpráva
25.11.2019 17:00

Statutární město Brno
oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně".

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: (dnem uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek)

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 20. 1. 2020 do 15 hod.

Zveřejnění soutěžních podmínek: 5. 11. 2019

Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/ 
Úřední deska Magistrátu města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/

Informace o soutěži budou dále zveřejněny na webových stránkách:
Informace o vyhlášení soutěže se objeví ve zpravodaji města Brněnském metropolitanu a také na oficiálních profilech města na sociálních sítích (www.facebook.com/brnomycity, www.twitter.com/brnomycity, www.instagram.com/brnomycity).

Soutěžní podklady:
Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/ a na úřední desce Magistrátu města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/ do 20. 1. 2020 včetně.

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, komunikovat lze pouze prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s platnou legislativou.
0 comments
add comment

Related articles