final_final: Pod záštitou - intervence na Dominikánském náměstí

Source
Romana Tomášová, FA VUT
Publisher
Tisková zpráva
17.08.2021 19:00
Czech Republic

Brno

Již potřetí čekáme na výsledky architektonicko-výtvarné soutěže o návrh vodního prvku na Dominikánské náměstí. První z těchto soutěží proběhla už před patnácti lety, druhá pak v loňském roce. Obě ovšem skončily fiaskem po té, co vedení města Brna – navzdory doporučení odborné poroty – odmítlo realizaci vítězného návrhu jenom pro to, že se zkrátka nelíbil části politické reprezentace. V posledních letech radnice zároveň přicházela s vlastními – více či méně bizarními – pokusy o začlenění uměleckého prvku na náměstí: ať už prostřednictvím přesunutí jiné kašny nebo prostřednictvím osazení (již existujícího) sochařského díla do řešené lokality.
"Instalací, která je od včerejšího dne na Dominikánském náměstí k vidění, reagujeme nejen na místní kauzu kašny, ale také na neutěšený stav architektonických soutěží v Brně obecně." Souhlasně dodávají Helešic i Valíček. Dočasná instalace s názvem „Pod záštitou“ reaguje jednak na zneužívání instituce soutěže, jednak na zmařenou práci vítězného autorského kolektivu i všech ostatních účastníků. 
Intervence vznikla ve spolupráci s Galerií architektury Brno a Fakultou architektury VUT v Brně.
Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna, Ministerstva kultury, Nadace české architektury a Fakulty architektury VUT v Brně.
final_final je kolektiv zabývající se instalacemi a eventy založenými na lokálním (versus globálním) kontextu současné architektury, urbanismu a společnosti. Společně vystudovali Fakultu architektury v Brně.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles