2. ročník soutěže Active House Award pro studenty vysokých škol

Publisher
Tisková zpráva
24.04.2013 08:50
VELUX Česká republika, s.r.o.

Již se pomalu blíží konec registrací do soutěže Active House Award . I letos vypisuje společnosti VELUX Česká republika soutěž pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 2. ročník studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Zaregistrovat se do soutěže je možné do 1. května 2013.
Soutěž Active House Award je určena pro studenty vysokých škol stavebního zaměření v České i Slovenské republice a vyhlašuje se ve dvou kategoriích – novostavby a rekonstrukce. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Cílem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problematikou návrhu budov v aktivním standardu. Aktivní standard je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Hlavní hodnotu budovy přitom představuje způsob, jakým vzájemná integrace zmíněných aspektů podporuje architektonickou kvalitu, lidské zdraví a příjemné prostředí pro život. 

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty aktivních domů pro bydlení, administrativu a drobnou občanskou vybavenost (rodinných domů, bytových domů, kancelářských budov a např. školek). Podmínkou účasti v soutěži je, že dům je navržen v aktivním standardu, kde denní světlo a čerstvý vzduch přichází do budovy prostřednictvím střechy.

Přihlášené soutěžní práce bude posuzovat mezinárodní odborná porota v složení:

Nezávislí:
• Mag. Arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakousko)
• Ing. Ondřej Hofmeister (Projektil architekti s. r. o., Česká republika)
• Ing. arch. Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)

Závislí:
• MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
• Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)

Expert poroty a zástupce Active House Alliance:
• Gunther Zsolt (3h architecture, Maďarsko)

Náhradník a expert poroty:
• doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. (Proděkan FAST VUT Brno)

Kontrola správnosti údajů v Radaru aktivního domu
Expert poroty: Ing. Martin Vonka, Ph. D. (ČVUT Praha, fakulta stavební, Česká republika)
Vítězové předchozího ročníku na exkursi v Green Lighthouse, Kodaň

Hodnotit bude kvalitu vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem bude energetická efektivita.

Vítězství v každé kategorii představuje odměnu ve výši 45 000 Kč / 1 800 € + 2denní exkurze do Kodaně, Dánsko*. Dále bude mezi oceněné projekty rozdělena suma 60 000 Kč / 2 400 €.
Registrace do soutěže Active House Award končí 1. 5. 2013, termín odevzdání soutěžních návrhů je do 15. 5. 2013. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 29. 5. 2013 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze na vernisáži výstavy všech soutěžních návrhů. Více informací k soutěži, včetně detailních podmínek a přihlášky jsou k dispozici na stránkách nebo na facebooku.
0 comments
add comment

Related articles